czwartek, 9 maja 2013

Lublin - rezultaty zbiórek pieniężnych 3 i 6 maja 2013

CHRYSTOS WOSKRESE!

Zgodnie z przepisami prawa partykularnego Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w dniach 3 i 6 bm. w parafii lubelskiej przeprowadzono dwie zbiórki pieniężne, a mianowicie:

3.V.2013 (Wielki Piątek) na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej - zebrano 360 zł. 20 gr.

6.V.2013 (Poniedziałek Wielkanocny) na Fundusz Pomocy Bratniej (pomoc najuboższym parafiom Archieparchii) - zebrano 293 zł. 36 gr. oraz 10 kopiejek ukraińskich (0,10 UAH).

Pierwszą z ww. kwot zaokrąglono w dół do 360 zł., drugą zaś w górę do 300 zł. - i sumę łączną 660 zł. wpłacono w dniu 7 bm. w Filii UP Lublin-11 przy ul. Kolorowej 6 na konto Kurii Metropolitalnej, wyszczególniając w rubryce "tytuł wpłaty" przeznaczenia obu kwot składowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz