niedziela, 29 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym okresie przedstawia się następująco:


5.I.2013 (Niedziela św. Ojców)* 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.I.2013 (Wigilia Narodzenia Pańskiego) 16.00 Wielkie Powieczerze z Litią, a następnie wspólna wieczerza wigilijna na plebanii (zachęcamy do przyniesienia ze sobą wkładu rzeczowego do wspólnej wieczerzy w postaci potraw odpowiednich do okazji)

7.I.2013 (Narodzenie Pańskie) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.I.2013 (Synaksa Najśw. Bogurodzicy) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.I.2013 (Św. Stefana, pierwszego męczennika) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 2) W Wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z obowiązującymi od 1966 r. złagodzonymi przepisami postnymi, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i jednorazowy posiłek do syta z dodatkowymi drobnymi posiłkami dla wzmocnienia. Tradycyjnie obowiązywała w tym dniu również wstrzemięźliwość od mleka i nabiału. Od postu zwolnione są osoby chore, matki ciężarne i karmiące, rekonwalescenci, ubodzy żyjący z jałmużny, osoby zależne od innych, ciężko pracujący. Do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązane są osoby, które ukończyły 14 lat; do postu ilościowego - ci, którzy ukończyli 21, a nie ukończyli 60 lat.3) Na blogu ks. Pawła W. Potocznego przeczytać można list pasterski hierarchów UKGK w Polsce na tegoroczne Boże Narodzenie (w wersji ukraińskiej i tłumaczeniu polskim).4)  Zachęcamy również do lektury Komunikatu ze spotkania Hierarchów UKGK w RP (26 bm.), w którym zawarte są bardziej szczegółowe, niż w liście pasterskim, informacje na temat planowanego na 3-5.X.2014 wspólnego Zgromadzenia obu eparchii UKGK w Polsce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) O niedzieli św. Ojców (śp. o. archim. Roman Piętka MIC - www.cyrylimetody.marianie.pl):


NIEDZIELA PRZED BOŻYM NARODZENIEM
W niedzielę 18 grudnia, lub najbliższą, obchodzi się wspomnienie świętych Starego Testamentu od Abrahama do św. Józefa, oblubieńca Maryi, z których w prostej linii narodził się obiecany Mesjasz. Nazywa się ona Niedzielą Ojców, lub Niedzielą Genealogii Jezusa (Mt 1,1-25). Jest to jakby przedłużenie poprzedniej niedzieli. Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy przed Chrystusem „podobali się Bogu”. Ona bezpośrednio przygotowuje nas do Bożego Narodzenia.
TROPARION, ton 2.
Wielkie są czyny dokonane przez wiarę!* W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie,* radowali się trzej młodzieńcy,* i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem.* Dzięki ich wstawiennictwu, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.
KONTAKION, ton 6.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym,* Trzej Młodzieńcy, zyskaliście chwałę w próbie ognia.* Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, o Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.
KONTAKION, ton 1.
(jeśli ta niedziela wypadnie w dni Przed-święta)
Wesel się, Betlejemie,* przygotuj się, Eufrato, * bo oto Dziewica, mając w łonie Wielkiego Pasterza,* spieszy, aby rodzić;* bogonośni Ojcowie widząc Go, weselą się,* śpiewając z pasterzami Dziewicy karmiącej pochwalne pieśni.
PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Hbr 11,9-10 i 32-40.
ALLELUJA
Ps 43,2 i 33,18.
Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali.
Stych: Wybawiłeś nas od uciskających nas, a tych, którzy nas nienawidzą zawstydziłeś.
Ewangelia: Mt 1,1-25.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz