niedziela, 29 grudnia 2013

Komunikat ze spotkania roboczego biskupów UKGK w Polsce - 26.XII.2013

Tekst komunikatu zaczerpnięty został ze strony WWW eparchii wrocławsko-gdańskiej.  Został opublikowany również na stronie internetowej eparchii metropolitalnej.


Peremyszl-Wrocław, dnia 28.12.2013 r.

K O M U N I K A T

W czetwer 26 hrudnia 2013 r., w Bilanci na Łemkiwszczyni, widbułaś robocza zustricz Władyk Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji UHKC.

 Prysutni buły:

- Wysokopreoswiaszczennyj Archijepyskop Joan (Martyniak), Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj, - Preoswiaszczennyj Władyka Wołodymyr (R. Juszczak), Prawlaczyj Archijerej Wrocławśko-Hdanśkyj,
 - Preoswiaszczennyj Władyka Jewhen (Popowycz), Jepyskop Pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji.

W czasi zustriczi buły pidneseni ta wyriszeni nastupni temy:

1. Pryjniato duszpastyrśkyj poriadok na 2014 r. w toczkach jaki torkajut´sia ciłoji Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji. Duszpastyrśkyj poriadok poodynokych jeparchij bude prohołoszenyj okremo Prawlaczymy Archijerejamy.

2. Pryjniato riad riszeń jaki stosujut´sia jeparchijalnych soboriw, jaki za postanowoju Synodu Jepyskopiw UHKC majut´ widbutyś u 2014 r. w kożnij jeparchiji UHKC, na temu «Żywa parafija – miscem zustriczi z żywym Chrystom»:

a/ Sobor, spilnyj dla oboch hreko-katołyćkych jeparchij u Polszczi, widbudet´sia w dniach 3-5 żowtnia 2014 r. w Peremyszli.

 b/ Pidhotowkoju Soboru zajmut´sia spilno dełehowani Prawlaczymy Archijerejamy okremi jeparchijalni Komisiji.

w/ Prawlaczi Archijereji wydadut´ okremi dekrety pro skłykannia soboriw ta dekrety pokłykannia dełehatiw wid kożnoji z jeparchij.

 h/ Za riszenniam Synodu Jepyskopiw UHKC spilnyj jeparchijalnyj Sobor bude zajmatyś temamy:

- Prowid – swiaszczenyk, monaszestwo i myriany praciujut´ razom, budujuczy parafiju jak misce zustriczi z żywym Chrystom.

 - Liturhija – wirni molat´sia Bohu i zrostajut´ w Joho błahodati.

 - Katechyzacija – wirni otrymujut´ znannia pro swoju wiru j Cerkwu.

 - Kojnonija – wirni budujut´ spilnotu.

- Dyjakonija – wirni jdut´ za meżi parafiji służyty inszym.

- Misijnist´ – wirni jewanhelizujut´ inszych, zaproszujut´ jich do żyttia w Chrysti.

d/ Pracia nad pidhotowkoju tem Soboru bude prochodyty na riwni parafijalnomu, dekanalnomu ta zahalno-jeparchijalnomu. Kożnyj jeparchijanyn bude mih takoż podawaty imenno na pyśmi swoji zauważennia ta propozyciji do rozhlanennia w czasi Soboru.

e/ Pryznaczena miżieparchijalna Komisia, pisla konsultacij w jeparchijach, najpiznisze do 2.06.2014 r. wyznaczyt´ podribni temy nad jakymy bude praciuwaty Sobor ta podast´ kandydatury osib jaki budut´ moderatoramy poodynokych tem w czasi zasidannia Soboru, jaki zatwerdiat´ Prawlaczi Archijereji.

3. Obhoworeno sprawy zwjazani z pidhotowkoju wyjizdu Władyk do Rymu u zwjazku z widwidynamy Apostolśkych Porohiw Ad limina apostolorum, jaki budut´ prochodyty w dniach wid 1 do 9 lutoho 2014 r.

4. Pryjniato tekst spilnoho posłannia do wirnych Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji z nahody Praznyka Rizdwa Chrystowoho.

5. Wyriszeno, szczo spilni zustriczi Władyk Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji, dla obhoworennia spilnych dla ciłoji Mytropoliji pytań, budut´ widbuwatyś cykliczno raz na try misiaci.

Archijepyskop Joan (Martyniak) Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
Władyka Wołodymyr (R. Juszczak) Prawlaczyj Archijerej Wrocławśko-Hdanśkyj
Władyka Jewhen (Popowycz) Jepyskop Pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji
Pres-służba UHKC

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz