niedziela, 8 grudnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 8.XII.2013

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1) Cymy dniamy predstojatel naszoji Cerkwy – Błażenniszyj Swiatosław i Władyky UHKC u Polszczi zwernułysia do wsich naszych wirnych iz prochanniam do bezpererwnoji mołytwy za myr i kraszczu dolu Ukrajiny. Tekst zakłyku Błażenniszoho podajemo na ostannij storinci naszoho wisnyka. Konferencija jepyskopatu Rymo-katołyćkoji Cerkwy u Polszczi, nadisłała ukrajinciam słowa mołytownoji solidarnosti z ukrajinśkym narodom: «My prahnemo wysłowyty naszu duchownu jednist´ zi wsima hromadianamy Ukrajiny, kotri w ci dni widczuwajut´ osobływu widpowidalnist´ za dolu swojeji witczyzny. Naszoju mołytwoju my obijmajemo Waszu witczyznu, z jakoju Polszczu pojednujut´ braterśki ta dobrosusidśki zw\jazky, a takoż czysłenni napriamky spiwrobitnyctwa» - napysały jepyskopy.

2) Siohodni do puszky na tetrapodi można składaty dobrowilni pożertwy na pomicz dla tych, szczo cymy dniamy na kyjiwśkomu Majdani. Odna nasza pryjatelka, 82-litnia p. Izabeła Płatkowśka, pożertwuwała na ciu cil 20 prymirnykiw zbirky swojich wirsziw po-polśky «Wyszywanyj rusznyk» (Ręcznik wyszywany). Ce wirszi, jaki ospiwujut´ krajinu jiji dytynstwa nad Buhom – piwdenne Pidlaszszia. Zbirka na stołyku bila tetrapodu.

3)  Siohodni o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju widbudet´sia informacijna zustricz, jaku prowede Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, pid czas jakoji widbudet´sia kurs dla osib, jaki korystały z aboliciji, oskilky nedowho budut´ zakinczuwatysia terminy ważnosti kart pobutu wydanych na pidstawi zakonu pro aboliciju.

4) Nabłyżajet´sia swiato sw. Mykołaja Czudotworcia – deń na jakyj w osobływyj sposib czekajut´ malata. Sw. Mykołaj widwidaje naszu parafiju w nedilu, 15 hrudnia.

5)  Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27 hrudnia – 3 sicznia. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

6)  U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archijeparchiji. Takoż można prydbaty knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970.

7) Studentiw ta wsiu starszu mołod´ zaproszujemo na zustriczi pisla druhoji Liturhiji (hod. 1230) ta wweczeri o 19-tij hodyni (pisla weczirnioji Liturhiji).

8) Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za †† Irynu, Iwana, Iwana, Andrija, Adama, Dmytra
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: w namirenni Nazara
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany i jiji ditej
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Jakowa Czerwinśkoho z Panachydoju
ser. 700: za † Zinowija z Panachydoju
1730:
czet. 700:
1730:
pjat. 700: pro Boże błahosłowennia dla o. Andrija ta Andrija z rodynoju
1730: za zdorowja: Nadiji, Ihoria, Oksany, Mychajła z rodynoju, Ihoria z rodynoju, Iwana z rodynoju i Bohusława z rodynoju; Andrija z rodynoju; Andrija, Iryny, Zoriany, Bohdana, Ołeksandry, Jewheniji
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za †† Mariju Doskocz i Andrija Fedaka
1100: za †† Terezu, Mychajła, Andrija, Annu, Teodora i wsich †† z rodyn Buczyk, Wanasz, Tućkych i za † Petra Stefanowśkoho
1800: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodyn


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz