niedziela, 5 stycznia 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.I.2014

Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji związanych ze świętami Bożego Narodzenia wg. kalendarza juliańskiego, obejmujący dni 6-9.I.2014, podany został w ogłoszeniach z zeszłego tygodnia. 

2) W Niedzielę po Narodzeniu Pańskim* - 12.I.2014 - zapraszamy jak zwykle na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


* O niedzieli po Narodzeniu Pańskim - śp. o. archimandryta Roman Piętka MIC (www.cyrylimetody.marianie.pl ):

NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
- Świętych JÓZEFA OBLUBIEŃCA, króla DAWIDA i JAKUBA apostoła, brata Pańskiego.
                Niektóre Kościoły Wschodu miały dość wczesną praktykę wspominania z okazji Teofanii (później z okazji Bożego Narodzenia) pewnych osób Nowego Testamentu. W Syrii 26 i 28 grudnia wspominano św. Stefana (Szczepana), synów Zebedeusza i książąt apostołów, Piotra i Pawła. Tak samo w Kapadocji z czasów św. Grzegorza z Nyssy. W Jerozolimie te same święta były złączone ze świętem, jakie Żydzi obchodzili na Hebronie 25 lub 26 grudnia, ku czci patriarchy Jakuba, na miejsce którego chrześcijanie wstawili apostoła Jakuba, brata Pańskiego (wspomnienie 23 października). Później dołączono Opiekuna Jezusa i Jego przodka Dawida.
TROPARION o św. Józefie Oblubieńcu, ton 2.
Zwiastuj, Józefie, cuda przodkowi Boga, Dawidowi:* widziałeś Dziewicę rodzącą* z pasterzami wysławiałeś, * z Mędrcami oddawałeś pokłon, * od Anioła wieść przyjąłeś. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 67,36 i 27.
Dziwny jest Bóg w świętych Swoich,* Bóg izraelski.
Stych: Na zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.
Apostoł: Ga 1,11-19.
ALLELUJA
Ps 131,1 i 11.
Pomnij, Panie, na Dawida i na wszystką jego cichość.
Stych: Zaprzysiągł Pan Dawidowi prawdę, a jej nie odmieni.
Ewangelia: Mt 2,13-23.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz