poniedziałek, 2 grudnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 1.XII.2013

OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni w naszij parafiji wszanowujemo pam\jat´ żertw Hołodomoru 1932-1933 rokiw w Ukrajini. O 11-tij hodyni widsłużymo zaupokijnu Liturhiju, widtak widbudet´sia mała chudożnia prohrama, a wse zakinczymo Panachydoju za bezwynno ubijenni żertwy.

2. Na doruczennia Dyrektora Karitasu naszoji Archyjeparchiji prowodymo siohodni zbirku hroszej do puszky na pomicz żertwam tajfunu na Filippinach. Pożertwy można skłasty do puszky Karitasu bila tetrapodu.

3. U najbłyżczu seredu, 4 hrudnia, wypadaje swiato Wwedennia w chram Preswiatoji Bohorodyci. Swiati Liturhiji w naszij cerkwi budut´ o hod. 1000 ta 1800.

4. Fundacja Rozwoju Oprócz Granic zaproszuje na kurs dla osib, jaki korystały z aboliciji, oskilky nedowho budut´ zakinczuwatysia terminy ważnosti kart pobutu wydanych na pidstawi zakonu pro aboliciju. Zustricz widbudet´sia w nedilu, 8 hrudnia o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju.

5. Nabłyżajet´sia swiato sw. Mykołaja Czudotworcia – deń na jakyj w osobływyj sposib czekajut´ malata. Sw. Mykołaj widwidaje naszu parafiju w nedilu, 15 hrudnia.

6. Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27 hrudnia – 3 sicznia. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

7. U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archijeparchiji. Takoż można prydbaty knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970.

8. Studentiw ta wsiu starszu mołod´ zaproszujemo na zustriczi pisla druhoji Liturhiji (hod. 1230) ta wweczeri o 19-tij hodyni (pisla weczirnioji Liturhiji).

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Romana; dla Iryny z rodynoju, Jarosława i ridnych; Sołomiji, Olhy, Wałeriji, Iryny; Romana ta joho simji; Lubomyra, Lubomyra, Artura, Romana, Wasyla
1100: za żertwy Hołodomoriw w Ukrajini
1800: za † Mychajła

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Andrija w deń narodżennia
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Jewdokiju w 40 deń; za †† Juliju i wsich z rodyny
ser., Wwedennia w chram Preswiatoji Bohorodyci
1000: za zdorowja Olhy, jiji simji ta Mariji
1800: na podiaku za oderżani łasky dla Oksany i jiji ditej: Liliji, Lubomyra, Tetiany, Wjaczesława
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Hałyny, Wałentyna, Wiktora, Rusłany
ned. 900: za †† Irynu, Iwana, Iwana, Andrija, Adama, Dmytra
1100: za †† z rodyny Pacan
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz