poniedziałek, 23 grudnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.XII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą środę, tj. 25.XII.2013, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W sobotę 28.XII.2013 o 18.00 celebrowane będą nieszpory.

3) 29.XII.2013 przypada Niedziela Praojców. *) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie o 10.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) O Niedzieli Praojców - opr. śp. o. archim. Roman Piętka MIC (1937-2011)NIEDZIELA ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW PANA

            W niedzielę między 11 a 17 grudnia wspominamy Przodków Chrystusa według ciała. Kościół w tym dniu wysławia Świętych Przodków Chrystusa, ale też wszystkich Świętych Patriarchów Starego Testamentu, którzy byli figurami lub przepowiadali Chrystusa: Adam Praojciec, Henoch, Melchizedek, Abraham – przyjaciel Boga, Izaak – owoc obietnicy, Jakub i 12 patriarchów. Następnie ci, którzy żyli pod Prawem: Mojżesz, Aaron, Jozue, Samuel, Dawid i Prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, Dwunastu małych proroków, Eliasz, Elizeusz, Zachariasz i Jan Chrzciciel, wreszcie Dziewica Maryja, pośredniczka między rodzajem ludzkim i swoim Bożym Synem.
                A więc rzeczywiście, Pan Jezus nie przyszedł, aby znieść Prawo i Proroków, lecz wyzwolić ogół ludzi, który jęczy od czasów Adama pod ciężarem zła, realizować obietnicę daną Abrahamowi, zamienić Prawo strachu Prawem Miłości, obdarzyć zmartwychwstaniem i życiem każdego człowieka. To święto jest przygotowaniem do Narodzenia Jezusa. Stawia nas na ścieżce oczekiwania i nadziei na Jego przyjście między nas.
TROPARION, ton 4.
Przez wiarę usprawiedliwiłeś Praojców,* przez nich już wcześniej zbierając Kościół.* Dumni są z tej chwały ci Święci,* bo z ich krwi pochodzi Owoc błogosławiony tej, która Cię dziewiczo zrodziła.* Dzięki jej modlitwom zbaw, Chryste Boże, nasze dusze.
KONTAKION, ton 2.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą, Bytem Nieopisanym, Trzej Młodzieńcy,* zyskaliście chwałę w decydującej walce z ogniem:* pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.
PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Kol 3,4-11.
ALLELUJA
Ps 98,6 i 7.
Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, a Samuel miedzy tymi, którzy wzywają Jego imienia.
Stych: Wzywali Pana a On ich wysłuchał, w słupie obłoku do nich mawiał.
Ewangelia: Łk 14,16-24.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32, 1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.                      
 

ŹRÓDŁO: www.cyrylimetody.marianie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz