poniedziałek, 16 grudnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 15.XII.2013Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA


1. Siohodni Swiatyj Mykołaj widwiduje naszu parafiju. Toż prosymo usich ditej, jaki je w cerkwi, załyszytysia na zustricz zi Swiatym pisla Służby Bożoji.

2. Swiato sw. Mykołaja wypadaje w najbłyżczyj czetwer, 19 hrudnia. Służby Bożi cioho dnia budut´ o hod. 1000 ta 1800. Poperednioho dnia, jak zawżdy, Wełyka Weczirnia w czest´ cioho Swiatoho o hod. 1810.

 3. W nastupnu nedilu, 22 hrudnia, wypadaje wodnoraz swiato Neporocznoho Zaczattia Preswiatoji Bohorodyci sw. Annoju. Poriadok bohosłużiń, jak u kożnu nedilu.

4. Może pryhadajmo, szczo w kożnu nedilu krim Służb Bożych o hod. 900, 1100 ta 1800, służymo szcze Wełyku Utreniu o hod. 700 ta Weczirniu o hod. 1715. Kożnoji suboty, a takoż naperedodni swiat, służymo Wełyku Weczirniu bila hod. 1810, a u budni kożnoho dnia Utrenia o hod. 625 ta Weczirnia o 1810.

5. Mynułoji pjatnyci u Domi Połoniji, szczo znachodyt´sia na wuł. Krakowskie Przedmieście 64, widkryto wystawku ikon, jaki postały pid czas ciohoricznoho miżnarodnoho iko­no­pysnoho płeneru w Nowyci. Wystawka widkryta do 4 sicznia 2014 r. Bilsze informacij pro wystawku na naszij web-storinci.

 6. U nedilu, 22 hrudnia, pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme Rizdwo Chrystowe za nowym styłem.

7. W dniach 25 i 26 hrudnia Sw. Liturhiji budut´ w nas o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Rizdwiana z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.

 8. Siohodni prowodymo zbirku do puszky na «Andrijiw hrisz», pryznaczenu dla pidtrymannia duszpastyrśkoji dijalnosti za meżamy struktur naszoji Cerkwy. Dobrowilni pożertwy można składaty do puszky na tetrapodi.

9. Mynułoho roku, my powidomlały pro możływist´ bezkosztownoho wypozyczennia reabilitacijnych liżok dla ważko chworych, łeżaczych osib. Zaraz odne take liżko znow budemo maty do dyspozyciji. Jakszczo buło b wono potribne dla waszych pidopicznych, można zwernutysia do o. Petra.

 10. U ryznyci można prydbaty swiczky Karitasu na rizdwianyj stił w cini po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi). Hroszi zi swiczok budut´ pryznaczeni na pomicz ditiam z ubohych rodyn naszoji Archyjeparchiji. Można prydbaty takoż mali nastinni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970 (po-polśky), Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Mariju Doskocz i Andrija Fedaka
1100: za †† Terezu, Mychajła, Andrija, Annu, Teodora i wsich †† z rodyn Buczykiw, Wanasziw, Tućkych ta za † Petra Stefanowśkoho
1800: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodyn

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany w czasi połohiw
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za †† Renatu, Myrosława, Mariju, Ołenu, Wasyla, Iwana, Pawła, Petra
ser. 700: za †† po namirenni dawszoho
1730: za †† o. Wasyla Woronowśkoho, Mychajła ta za duszi w czystyłyszczi
czet., Sw. Mykoaja Czudotworcia
1000: za żertwodawciw na cerkowni wyszywanky
1800: za żertwodawciw na cerkowni wyszywanky
pjat. 700: za †† po namirenni dawszoho
1730: za zdorowja otciw i bratiw Swiato-Uspenśkoho monastyria u Warszawi, o. Stepana, Mariji, Wołodymyra, Hałyny i Mykoły
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Anny
ned. 900: pro Boże błahosłowennia i dary Swiatoho Ducha dla Hryhorija, Joana, i Kyryła; na podiaku za oderżani łasky wid Anny
1100: za †† Mariju i Mychajła Żurat
1800: pro Boże błahosłowennia dla Anny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz