czwartek, 28 marca 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.III.2013

Sława Isusu Chrystu!


 Druga, trzecia i czwarta sobota Wielkiego Postu są dniami w sposób szczególny poświęconymi wspominaniu zmarłych i modlitwie za ich dusze. Zapraszamy zatem do cerkwi lubelskiej w najbliższą sobotę (30.III.2013) na godz. 18.00. Odprawiona zostanie zaduszna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma i Panachyda. Zachęcamy do udziału i przyniesienia karteczek z imionami bliskich zmarłych celem włączenia ich w modlitwę liturgiczną Kościoła.

W niedzielę 31.III.2013 zapraszamy na 10.00 na Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz