wtorek, 2 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 31.III.2013Podajemy za witryną WWW Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1. W suboty pid czas Wełykoho postu rankom zamist´ Utreni pered Liturhijeju, o hod. 6.20, służymo Parastas z pomynanniam pomerłych. Nemaje Panachydy pisla Liturhiji.

2. Najbłyżcza nedila, 7 kwitnia, ce nedila Chrestopokłonna. O 7.00 hodyni ranku na Utreni widbudet´sia uroczyste wyne­­sen­nia Swiatoho Chresta na tetrapod dla pokło­ninnia. Pokłoninnia chrestowi widbuwajet´sia takoż pisla Liturhiji ta inszych bohosłużiń protia­hom nedili i nastupnoho tyżnia.

3. Wodnoraz cioho dnia, 7 kwitnia, wypadaje swiato Błahowiszczennia Preswiatoji Bohorodyci. Obydwa ci swiata w Liturhiji pojednujut´sia i widznaczajut´sia cioho samoho dnia.

4. Na doruczennia Dyrektora Archijeparchialnoji orhanizaciji «Karitas», ta z błahosło­wen­­nia Mytropołyta Peremyszlśko-Warszawśkoho, Preoswiaszczenniszoho Archi­iepyskopa Iwana, u Chrestopokłonnu nedilu, 7 kwitnia, bude prowo­dy­tyś zbirka hroszej do puszky pid hasłom «Wełykopisna myłostynia». Zibrani fondy budut´ pryznaczeni na statutnu dijalnist´ Karitasu.

5. Do koszyczka na tetrapodi można składaty pożertwy na kwity do «Bożoho hrobu».

6. U ryznyci można prydbaty wideodysk iz filmom Dweri Łemkiwszczyny awtorstwa Romana Kryka. Cina 35 zł. Można prydbaty takoż Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

9.00: za zdorowja Olhy, Wałeriji, Iryny, Oksany, Jewhena
11.00: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
18.00: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodiw

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 18.00:
wiw. 18.00: za zdorowja: ……
ser. 18.00:
czet. 18.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji
pjat. 18.00: za †† Mariju i Mychajła Siroćkych
sub. 7.00: za pomerłych: ……
17.30: za †† Ołeha, Mykołu, Wasyla, Jewheniju, Myrosława, Stefaniju, Iwana i wsich †† z jich rodiw – Panachyda
ned. 9.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija i joho simji, Nadiji, Nadiji, Ołeksija i Olhy
11.00: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
18.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Władysława, Aliny, Ołeksandra, Artura, Andrija, Iryny, Jurija

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz