niedziela, 10 marca 2013

O dawnym cmentarzu unickim w Roczniku Lubelskiego Tow. Genealogicznego

Najnowszy "Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego" zawiera dwa artykuły poświęcone dawnemu cmentarzowi u zbiegu Walecznych i Unickiej w Lublinie:


Stowarzyszeni przeciwko zapomnieniu: w obronie cmentarza unickiego w Lublinie - autorstwa p. dra Janusza Piegzy, pracownika Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i prezesa Stowarzyszenia Ochrony Miejsc Zapomnianych;


Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie – dokument różnorodności kulturowej Lublina (autorem jest p. Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie).

"Rocznik LTG" t. IV (2012) jest dostępny w sieci za darmo (kliknij!).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz