niedziela, 17 marca 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 17.III.2013Oryginalny tekst ogłoszeń warszawskich alfabetem ukraińskim jest dostępny w witrynie OO. Bazylianów.

OHOŁOSZENNIA

1. Mynułoji seredy, 13 bereznia, obrano nowoho Wsełenśkoho Archijereja, jakym staw arhentynśkyj kardynał-jezujit z Buenos-Ajresa 76-ty ricznyj Chorche Mario Berholo. Win pryjniaw imja Francysk. Wże na samomu poczatku swoho służinnia pryhadaw nam usim ważływu sprawu: szczo nam, takoż myrianam, treba mołytysia za ijerarchiw ta wzahali za swiaszczenykiw. Toż nechaj ce joho prochannia nikoły nam ne zabuwajet´sia.

2. Siohodni nedila Syropusna, zawtra poczynajet´sia Wełykyj pist. U perszyj deń obowjazuje strohyj pist – strymanist´ wid mjasnych ta mołocz­nych straw. Protiahom postu potribno strymuwatysia wid mjasnych straw u seredy ta pjat­ny­ci, (a nawit´ i protiahom wsioho postu), a takoż wid zabaw i tanciw protiahom ciłoji Wełykoji Czotyrydesiatnyci. Ne zabuwajmo, szczo pist maje duchownyj wymir – kajattia za swoji hrichy, prymyrennia z Bohom ta z błyżnimy, uporiadkuwannia swoho żyttia ta joho duchownych i moralnych nedoli­kiw.

3. Cioho roku riznycia u swiatkuwanni Wełykodnia – pjat´ tyżniw: za nowym styłem Wełykdeń wypadaje 31 bereznia, a za starym – 5 trawnia. Wełykoposni rekołekciji płanujemo prowesty w dniach 18-21 kwitnia.

4. Dla parafijan, jaki swiatkujut´ Wełykodni swiata za nowym styłem, w nastupnu nedilu pisla Liturhij widbudet´sia poswiaczennia łozy, a w subotu, 30 bereznia, poswiaczennia pasok o hodyni 1700.

5. Pid czas Wełykoho postu u budni wid ponediłka do pjatnyci ne bude ranisznich Sw. Liturhij. Weczorom o hod. 1800 budemo służyty Liturhiju Raniszoswiaczenych Dariw.

6. W suboty pid czas Wełykoho postu rankom zamist´ Utreni pered Liturhijeju, o hod. 620, budemo służyty Parastas z pomynanniam pomerłych. Ne bude Panachydy pisla Liturhiji.

7. Zakinczyłysia duszpastyrśki widwidyn z jordanśkoju wodoju. Cioho roku my widwidały 133 chaty. Toczniszi informaciji podamo u nastupnu nedilu.

8. Pryhadujemo, szczo nasza switłycia u pidwali (na probu) widkryta takoż pisla perszoji Liturhiji. Zaproszujemo otże bażajuczych na kawu/czaj do pidwału.

9. Nadijszow nowyj, 2/2013, nomer Błahowista, u jakomu posłannia Błażenniszoho Swiatosława z nahody prohołoszenoho Roku wiry, reportażi z żyttia naszoji cerkwy u riznych parafijach ta czymało inszych cikawych materialiw.

10. Mynułoji nedili my napysały: «Szczyro diakujemo usim żinkam, jaki widhuknułyś na prochannia pro dopomohu u prybyranni cerkwy …». Tut zakrałasia prykra pomyłka, tomu szczo cerkwu prybyrajut´ ne tilky żinky, ałe j czołowiky, pro jakych Pani słuszno upomynajut´sia. Otoż diakujemo usim żinkam i czołowikam, jaki prybyrajut´ nasz chram, i wsich obijmajemo naszoju mołytwoju. Służbu Bożu u jichniomu namirenni widsłużymo w Tomynu nedilu, 12 trawnia, o hod. 1100. Za nedohlad pereproszujemo.

11. U ryznyci można prydbaty knyżkowyj Kałendar Błahowista na 2013 rik, Katechyzm UHKC Chrystos – nasza Pascha, Swiate Pyśmo (takoż u małomu formati tilky Nowoho Zawitu), mołytownyky toszczo.

12. Duże prosymo pered wchodom do chramu ne zabuwaty wymykaty mobilni tełefony!!!

13. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: pro Bożu opiku ta potribni łasky dla Nazara
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za † Renatu

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800: za †† Petra, Mariju, Iwana, Nataliju, Olhu, Irynu
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za † Iwana Mynio w 70-tu riczn. smerti w konctabori
czet. 1800: za zdorowja o. Wasyla Potoczniaka
pjat. 1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Anny i Ołeha
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Warwaru
ned., 900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: za †† Teklu i Antona Chrominśkych
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz