niedziela, 14 kwietnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.IV.2013

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie następujący:


17.IV.2013 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

19.IV.2013 (piątek) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

20.IV.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

21.IV.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2) Wspomniane w pkt. 1 celebracje połączone będą z parafialnymi rekolekcjami wielkopostnymi. Ponieważ w bieżącym roku minęło 20 lat od dnia wydania przez Biskupa Przemysko-Sanockiego JE Jana Martyniaka dekretu erygującego naszą Parafię, tegoroczne rekolekcje będą okazją do podsumowania tego okresu w życiu wspólnoty, wskazania osiągnięć i braków, refleksji nad możliwościami dalszego rozwoju. Uprasza się zatem o liczny udział w rekolekcjach, a także o przesyłanie Ks. Proboszczowi ( s_batruch@poczta.onet.pl ) uwag, refleksji i postulatów dotyczących życia parafialnego, w szczególności zaś tych wiążących się z życiem parafialnym zagadnień, do których naszym zdaniem winien się odnieść Ks. Proboszcz w czasie rekolekcji.

3) Jak wynika z przedstawionego w pkt. 1 rozkładu, czwartek 18 bm. będzie dniem przerwy w rekolekcjach, a to z powodu konferencji naukowej Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum, na którą serdecznie zapraszamy. Szczegóły programu na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz