wtorek, 23 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 21.IV.2013

Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1. Szczyro diakujemo Bohu za swiatyj dar wełykopisnych rekołekcij ta o. Artemiju Nowićkomu CzSWW za jich prowedennia, za Boże słowo, jake tak szczedro zasiwaw u nas. Nechaj Hospod´ dozwołyt´ teper ciomu słowu prynosyty dobri płody w naszomu żytti, a o. Artemiju nechaj błahosłowyt´ u joho dalszomu służinni w naszomu Czyni na błaho Cerkwy. Siohodnisznia taca pryznaczena dla otcia propowidnyka jak wynahoroda za joho trud sered nas.

 2. Najbłyżcza subota, ce Łazarewa subota – zhadujemo todi woskresinnia Łazaria, jake poperedyło uroczystyj wjizd Isusa Chrysta w Jerusałym, a widtak joho strasti.

 3. Najbłyżcza nedila – Kwitna (Werbna). Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby). Można jiji prynesty iz soboju abo prydbaty w cerkwi. Cioho roku pryhotowlajemo dla naszych wirnych łozu z małoju prykrasoju, jaku można bude prydbaty za dobrowilnu pożertwu.

4. Do koszyczka na tetrapodi można składaty pożertwy na kwity do Bożoho hrobu.

 5. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

29-30 kwitnia ta 1 trawnia – ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw
2 trawnia – WEŁYKYJ CZETWER
hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy
3 trawnia – WEŁYKA PJATNYCIA
hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci
1930 – Jerusałymśka utrenia
4 trawnia – WEŁYKA SUBOTA
wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)
1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
– Swiaczennia Pasok (pisla Liturhiji)
5 trawnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, Swiaczennia Pasok
1100 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
6 trawnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 – Swiata Liturhija
1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
7 trawnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 – Swiata Liturhija
1800 – Swiata Liturhija

6. Ukrajinśka subotnia szkoła u Warszawi ohołoszuje nabir uczniw na nastupnyj nawczalnyj rik, w tomu czysli takoż do liceju. Kontakt: p. Marija – 518 782 532, p. Tetiana – 509 253 539. Detali na doszci u prytwori.

7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Markijana i Mariji
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800: pro Boże błahosłowennia dla Olhy, Iwana, Mariji i jich rodyn
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800:
czet. 1800:
pjat. 1800:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta usich †† z rodyny Pakosziw
1800: za zdorowja Bohdana, Ołeksandra, Andrija, Iryny, Jewheniji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz