niedziela, 28 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 28.IV.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni Kwitna (Werbna) nedila. Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby).

2. Mynułoji pjatnyci zakinczywsia czas Wełykoho postu; wid wczorasznioji suboty poczałysia bohosłużinnia Kwitnoji triodi. Ałe dalsze, do Wełykoji suboty wkluczno, zobowjazuje nas dyscyplina charczuwannia ta inszych praktyk, jak pid czas Wełykoho postu. Korotka dowidka na ostannij storinci wisnyka.

 3. Zawtra poczynajemo Wełykyj tyżdeń. U Wełyku Pjatnyciu zobowjazuje strohyj pist – strymanist´ wid mjasa ta mołocznych straw, u Subotu – wid mjasnych straw. Za zwyczajem protiahom ciłoho Strasnoho tyżnia wirni strymujut´sia wid mjasnych straw, za te u Switłomu tyżni, pisla Woskresinnia, majemo prywiłej zahalnyci.

 4. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

29 kwitnia – 1 trawnia, ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw
2 trawnia – WEŁYKYJ CZETWER
hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy
3 trawnia – WEŁYKA PJATNYCIA
hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci
1930 – Jerusałymśka utrenia
4 trawnia – WEŁYKA SUBOTA
wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)
1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Weł. ta swiaczennia Pasok
5 trawnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, swiaczennia Pasok
1100 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
6 trawnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
7 trawnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija

5. Zwernułysia do nas z prochanniam dopomohty zibraty koszty na likuwannia 8-litnioji Iryny z Sambirśkoho rajonu, w jakoji puchłyna pid czaszkoju. Likujet´sia u CZD w Międzylesiu. Koszt operaciji bila 30 000 zł. Dobrowilni pożertwy można skłasty do puszky Karitasu siohodni i czerez tyżdeń.

 6. Tyżdeń tomu zawerszywsia parafijalnyj etap chudożnioho konkursu «1025-littia Chreszczennia Rusi-Ukrajiny». Żuri konkursu ocinyło praci naszych ditej u riznych katehorijach i wyznaczyło peremożciw:
a) doszkilniata ta 0 kłas: 1.Marko Tyhypko, 2.Mychajło Czacziw, 3.Oksana Żytka
b) kłas I-III: 1.Sołomija Kułeba, 2.Chrystyna Kułeba, 3.Diana Mykytyn
w) kłas IV-VI: 1.Anna Roluk, 2.Mahdałyna Iszczuk
h) «praci rizni»: Myrosław Drabinśkyj iz sestroju.
Szczyro witajemo usich łaureatiw.

7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta usich †† z rodyny Pakosziw
1800: za zdorowja Bohdana, Ołeksandra, Andrija, Iryny, Jewheniji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800:
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800:
Weł. Czetwer
1000:
Weł Pjatnycia, - - - - - - - - -
Weł. Subota
1700:
WOSKRESINNIA
700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz