wtorek, 16 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 14.IV.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. W najbłyżczu seredu, 17 kwitnia weczorom służymo Utreniu z Pokajannym kanonom sw. Andrija Krytśkoho ta pokłonamy. O hod. 1700 (!) widsłużymo Liturhiju ranisz oswiaczenych Dariw, widtak Utreniu z pokłonamy. Wsich serdeczno zaproszujemo do uczasti w cych wełykopisnych bohosłużinniach. W inszi dni Liturhija Naperedoswia­czenych Dariw służymo o 18-tij hodyni.

 2. Do koszyczka na tetrapodi można składaty pożertwy na kwity do Bożoho hrobu.

 3. U najbłyżczyj czetwer w naszij parafiji rozpoczynajut´sia wełykopisni rekołekciji pid prowodom o. Artemija Nowićkoho CZSWW. Podajemo poriadok rekołekcij:
Czetwer ta pjatnycia:
1000 Sw. Liturhija z naukoju
1730 nauka dla mołodi
1800 Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw z naukoju – nauka dla mołodi
Subota 930 Akafist do Preswiatoji Bohorodyci
1000 Bożestwenna Liturhija z naukoju
– nauka dla ditej
1700 nauka dla mołodi
1730 Bożestwenna Liturhija z naukoju
– nauka dla mołodi
Nedila 900 Bożestwenna Liturhija z naukoju
1100 Bożestwenna Liturhija z naukoju i zakinczennia rekołekcij

4. Kożnoho dnia pid czas Liturhiji bude nahoda do Sw. Spowidi. Jakszczo potribno wyspowidaty kohoś wdoma iz-za neduhy, starosti czy inszych obstawyn, prosymo pro taki osoby powidomyty otcia parocha.

 5. Najbłyżcza subota, 20 kwitnia, ce Akafistowa subota. O hod. 930 widsłużymo Akafist do Preswiatoji Bohorodyci, widtak Bożestwennu Liturhiju z rekołekcijnoju naukoju. Szczyro usich zaproszujemo do spilnoji prosławy Preswiatoji Bohorodyci; zaochoczujemo takoż do spiwannia czy prokazu­wannia Akafistu w rodynach czy jak osobystu mołytwu.

6. U dniach 27 – 29 czerwnia 2013 widbudet´sia duszpastyrśkyj wizyt Błażenniszoho Patriarcha Swiatosława u naszomu dekanati. U Warszawi peredbaczajut´sia oficijni zustriczi z predstawnykamy włady, a widtak duszpastyrśki zustriczi w Hurowi Iławećkomu. U pjatnyciu wweczeri (28.06) bude niczne czuwannia mołodi i zustricz z Błażenniszym, a w subotu, 29.06, płanujet´sia zustricz z predstawnykamy parafijal­nych rad, z duchowenstwom a widtak Archyjerejśka Bożestwenna Liturhija.

7. Pryhadujemo, szczo u serpni widbudut´sia proszczi olsztynśkoho dekanatu do Kyjewa na poswiaczennia patriarszoho soboru Chrystowoho Woskresinnia. Odnu orhanizowuje olsztynśkyj dekan, o. Iwan Łajkisz. Teł.: 89 761 17 79; mob. teł.: 691 744 391. Koszt 1200 zł. Druhu proszczu orhanizowuje o. Artur Masłej z Pienienżna. Kontakt: mob. teł. 602 452 589. Cina 2350 zł. Detali pro obydwi proszczi można diznatysia u ryznyci.

8. U ryznyci można prydbaty wideodysk iz filmom Dweri Łemkiwszczyny awtorstwa Romana Kryka. Cina 35 zł. Można prydbaty takoż nowyj nomer (3/2013) hazety Błahowist, u jakomu m. in. zwernennia Synodu Jepyskopiw UHKC z prywodu 70-tych rokowyn Wołynśkoji trahediji, inszi cerkowni dokumenty, powidomłennia z żyttia naszych parafij, cikawe interwju iz widomym nam o. Markom Blazoju, TI toszczo.

9. Siohodni prowodymo zbirku dobrowilnych pożertw na nahrobnyj pamjatnyk bł. p. Mariji Stadnyk, naszoji samitnoji parafijanky, jaka pomerła rik tomu. Nahadajmo, szczo p. Marija upokojiłasia 22 hrudnia 2011 roku, na Neporoczne Zaczattia Presw. Bohorodyci, w likarni na Banacha. Prożyła 82 roky, wse swoje żyttia z rannioho dytynstwa proweła na służbi w inszych ludej, ne mała tut ni rodyny ni swoho własnoho kuta. Ostannich kilkanadciat´ rokiw prożyła w kwartyri pry wuł. Kieleckij na Mokotowi, jaka załyszyłasia po pomerłych ludiach, w jakych dowhi roky służyła. Buła ludynoju hłybokoji wiry, prostoju, ałe szczyroju. Duże lubyła cej nasz chram, czasto prynosyła żywi kwity dla joho prykraszennia.
Pochoronena na Piwdennomu kładowyszczi (Cmentarz Komunalny Południowy dla m.st. Warszawy) w Antoninowi – dojizd dorohoju № 7 w napriami Krakowa.
Mohyłoju dbajływo opikujut´sia Sestry Służebnyci Neporocznoji Diwy Mariji z warszawśkoho monastyria. I to same sestry poprosyły pro finansowu dopomohu u sporudżenni cioho pamjatnyka. Nechaj pożertwuwana kopijka bude dla kożnoho nas konkretnym wyjawom myłoserdia, poszany dla pomerłych i, za słowamy Isusa Chrysta, pamjati pro bratiw naszych najmenszych.

10. Ukrajinśka subotnia szkoła u Warszawi ohołoszuje nabir uczniw na nastupnyj nawczalnyj rik, w tomu czysli takoż do liceju. Kontakt: p. Marija – 518 782 532, p. Tetiana – 509 253 539. Detali na doszci u prytwori.

11. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Josyfa
1100: za †† Annu, Bronisława, Olhu, Osypa, Iwana
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800: pro Boże błahosłowennia dla Ihoria, Iwanky, Ołeny, Niny i Myrosława
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1700(!):za zdorowja Ołeha, Nataliji
czet. 1000:
1800: za † Jarosławu
pjat. 1000:
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany Maniuk
sub. 1000: za pomerłych: ……
1730: za † Jarosława Polanśkoho
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Markijana i Mariji
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz