niedziela, 4 maja 2014

Warszawa-Śródmieście


Publikujemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. W najbłyżczu nedilu, 11 trawnia uweczeri, pisla Liturhiji, w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji muzyky u wykonanni choru «Borysten» z Paryża pid prowodom Lidiji Mykołenko. Chor widznaczajet´sia tym, szczo krim keriwnyka, usi spiwaky ce francuzy, a spiwajut´ w oryhinalnych słowjanśkych mowach – cerkownosłowjanśkoju, ukrajinśkoju toszczo. U prohrami twory Czesnokowa, Bortnianśkoho, Hnatyszyna ta in. Serdeczno zaproszujemo na cej koncert.

2. Fond \"Nasz Wybir\" zaproszuje usich na zustricz w sprawi prezydentśkych wyboriw, jaka widbudet´sia 11 trawnia 2014 r. o hod. 1330 w centri \"Ukraiński Świat\", ul. Nowy Świat 63

3. Mynułoji seredy, 30 kwitnia, w Domi artysty plastyka pry wuł. Mazowieckij 11a widbułoś widkryttia wystawky ikon «Swiati Wołyni», jaki postały pid czas III Miżnarodnoho płeneru ikonopysu u seli Zamłynnia bila Lubomla na Wołyni. Płener prochodyw w dniach 15 – 28 łypnia 2013 roku; wystawka widkryta tilky do 5 trawnia. Bilsze informaciji na www.bazylianie.pl

4. Odyn z uczasnykiw zhadanoho płeneru, ukrajinśkyj chudożnyk Dmytro Hordica, matyme okremu wystawku swojich własnych ikon w kosteli sw. Brata Alberta na Teatralnij Płoszczi, 18. Widkryttia w subotu, 10.05.2014, hod. 1830; trywatyme do 25.05.2014.

5. Protiahom trawnia, w budni, pisla Weczirni tobto bila hod. 1845, służymo Mołebni do Materi Bożoji.

6. Nahadujemo, szczo krim katechyzaciji ditej i szkilnoji mołodi w ramkach «subotnioji szkoły» ta pry cerkwi, w naszij parafiji prowodiat´sia szcze nastupni zustriczi:
– katechyzacija starszoji mołodi pisla Liturhiji o 1100 u małomu pidwali,
– weczirni zustriczi mołodi pisla Liturhiji o 1800 u wełykomu pidwali,
– hrupa «Materi w mołytwi» – pisla Liturhiji o 1100 w katechetycznomu zali,
– «Biblijnyj krużok» w seredy pisla Liturhiji o 1730 w katechetycznomu zali,
– Dwiczi w roci, wesnoju i osinniu, prowodiat´sia zaniattia pered-podrużnioho kursu.

7. Pryhadujemo, szczo w ryznyci można prydbaty nowyj nomer Błahowista (№ 4/2014) w nezminenij cini 3,50 zł.
a takoż taki knyżky, jak:
- I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1970;
- Katalog druków cyrylicznych XVI-XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie, oprac. Roman Lepak OSBM;
- Nebo nasuszczne. Polśka relihijna poezija periodu pontyfikatu Iwana Pawła II, uporiadkuwannia i perekład R. Kramar;
- Bożestwenna Liturhija z komentarem ta zminnymy czastynamy. Tekst ukrajinśko-polśkyj, ta inszi mołytownyky, cerkowni spiwanyky, kompakt-dysky z cerkownoju muzykoju toszczo.

8. Cymy dniamy do nas zwernułysia z prochanniam dopomohty u likuwanni 17-ty litnioji Inny Łukaniuk, w jakoji wyjawyły łejkoz (białaczka). Kurs likuwannia Inna prochodyt´ w Warszawśkij dytiaczij likarni na Litewśkij, zaraz wona je na druhomu z szesty etapiw likuwannia i prybłyznyj koszt wynese szcze bila 180 000 zł. Pożertwy na dopomohu można składaty, siohodni i za tyżdeń do skryńky – Myłostynia dla potrebujuczych.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja i Bożu błahodat´ dla Jurija ta rodyn Melnykiw i Wyszynśkych; w namirenni Mariji; Sofiji, Seweryna, Anny, Tadeja, Liliji, Jarosławy
1100:pro Boże błahosłowennia dla rodyny Wusiw: Mychajła, Beaty, Zenona, Andrija, Mykołaja
1800: za duszi w czystyłyszczi

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija i joho simji
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za †† Bohdana, Mariju, Romana, Katerynu
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: za duszi w czystyłyszczi
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: w namirenni Chrystyny, Bożeny, Mychajła, Edwarda

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz