niedziela, 25 maja 2014

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 25.V.2014


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1) U najbłyżczyj czetwer, 29 trawnia, wypadaje swiato Woznesinnia Hospoda naszoho Isusa Chrysta. Swiati Liturhiji cioho dnia budut´ o hod. 1000 ta 1800.

2) Siohodni w naszij parafiji na dodatkowij Liturhiji o hod. 1300, hromadka naszych ditej uroczysto pryjme Swiate pryczastia. Wybaczajemoś, ałe switłycia pid cerkwoju siohodni nedostupna dla zahału wirnych.

3) Protiahom najbłyżczych dniw (ponediłok, sereda, czetwer) prochodytyme tak zwanyj «biłyj tyżdeń», koły to dity prychodiat´ wweczeri na Służbu Bożu w uroczystomu odiazi, podibno jak siohodni; todi oderżat´ dalszi pamjatky siohodnisznioho swiata. Toż u ci dni wweczeri ne bude Weczirni, natomist´ Mołebni do Materi Bożoji (majiwky) służytymut´sia odrazu pisla Liturhiji, tobto bila 1830 (na Wozne­sinnia – bila 1910). W inszi dni Mołebni służymo pisla Weczirni, tobto bila 1850.

4)  Mołytownyky na Dekadu misijnosti, pro jaki buła mowa u Zwernenni Błażenniszoho Swiatosława, można sobi wziaty bezkosztowno u ryznyci.

5) Z nahody 30-toji ricznyci wid perszoji Sarepty, w dniach 16-18 łypnia 2014 u Nowyci na Łemkiwszczyni płanujet´sia juwiłejna zustricz kołysznich ta teperisznich uczasnykiw Sarept. Prohrama zustriczi, umowy uczasti ta rejestracija na storinci

6)  Zustricz mołodi uweczeri pryswiaczena temi wyboriw ta sytuaciji w Ukrajini.

7)  Pryhadujemo informaciju wid Miżnarodnoho ahentstwa poserednyctwa praci EWL: ObecniemamydużmiejscpracywwielumiastachPolski, wktórychwymaganyjestkomunikatywnyjęzykpolskiwmowieipiśmie. Praca jest w pełni legalna, gwarantu­jemy zakwaterowanie i nie pobieramy opłat za pomoc w legalizacji ani za rekrutację. www.ewl.com.pl, biuro@ewl.com.pl, tel. 22 428 27 86; +48 503 480 814.

8) Siohodni deń wyboriw: w Ukrajini – Prezydenta, a w Polszczi – deputatiw do Jewroparłamentu. Zwyczajno dla nas ważływiszi wybory w Ukrajini. Dilnyczna wyborcza komisija u Warszawi znachodyt´sia u Posolstwi Ukrajiny, al. . Z wuł. Mjodowoji dojizd awtobusamy 116, 180 ta 503 do PlacuNaRozdrożu.

9) Mynułoji nedili w naszij parafiji oformyłaś mołytowna hrupa «Materiw u mołytwi». Witajemo jich jak ważływu składowu «Żywoji parafiji» i znak duchownoji jednosti z czysłennymy materijamy, jaki mołytwoju pidtrymujut´ ne tilky swoji ditej ałe j usich potrebujuczych pidtrymky j syły u riznych żyttiewych kłopotach i zmahanniach.

10) Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro mudrist´ hromady Ukrajiny u wyborach, za myr i złahodu w Ukrajini
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1300: pro Boże błahosłowennia dla ditej I spowidi
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: za zdorowja Ihoria
wiw. 700: za zdorowja: ……; – za † Pawła Żurat w 40. deń
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ser. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:
czet.: Woznesinnia Hospodnie
1000: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
pjat. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:pro dary Swiatoho Ducha dla Anny
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla s. Ołeny CZSWW
1100: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz