niedziela, 11 maja 2014

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 11.V.2014Podajemy za stroną OO. Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni uweczeri, pisla Liturhiji, w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji muzyky u wykonanni choru «Borysten» z Paryża pid prowodom Lidiji Mykołenko. Chor widznaczajet´sia tym, szczo krim keriwnyka, usi spiwaky ce francuzy, a spiwajut´ w oryhinalnych słowjanśkych mowach – cerkowno-słowjanśkoju, ukrajinśkoju. U prohrami twory Czesnokowa, Bortnian­śkoho, Hnatyszyna ta in. Serdeczno zaproszujemo na cej koncert.

2. Fond \"Nasz Wybir\" zaproszuje hromadian Ukrajiny na «zustricz z keriwnykom Konsulśkoho widdiłu u Warszawi ta człenamy wyborczoji komisiji w sprawi prezy­dentśkych wyboriw, jaka widbudet´sia siohodni o hod. 1400 (!) w centri \"Ukraiński Świat\", ul. Nowy Świat 63. Opisla widbudet´sia zustricz iz kandydatamy u prezydenty ta jich predstawnykamy. Pisla zustriczej można bude staty na tymczasowyj konsul­śkyj oblik u Konsulstwi (al. Szucha 7), tomu wiźmit´ z soboju potribni dokumenty!»

3. U najbłyżczu nedilu, 18.05, o hod. 1330 w naszij switłyci pid cerkwoju widbudet´sia zustricz z predstawnykamy Miżnarodnoji orhanizaciji w sprawach mihraciji pryswiaczena pytanniam praw mihrantiw u praktyci.

4. Czerez dwi nedili w naszij parafiji widbudet´sia Persza spowid´ (w subotu) i uroczyste Swiate pryczastia (w nedilu, 25.05) hromadky naszych ditej. Cijeji nedili switłycia pid cerkwoju ne bude dostupna dla zahału wirnych.

5. Protiahom trawnia, w budni, pisla Weczirni tobto bila hod. 1845, służymo Mołebni do Materi Bożoji.

6. Pryhadujemo, szczo szcze siohodni do skryńky Myłostynia dla potrebujuczych można składaty dobrowilni pożertwy na likuwannia 17-ty litnioji Inny, diwczyny z Ukrajiny, w jakoji wyjawyły łejkoz (białaczka).

8. Mynułoho czetwerha upokojiwsia sw. p. Jewhen Matejko, nar. 1942 roku, dowho­litnij praciwnyk (impresario) Kamernoji opery u Warszawi, hreko-katołyk. Para­stas za pokijnoho widsłużymo zawtra o hod. 1900 w kapłyci pochoronnoho zawe­dennia «Służew» pry wuł. Fosa 17. U wiwtorok o hod. 1000 pochoronna Liturhija w naszij cerkwi, a pochowannia nastupnoho dnia w ridnomu seli Pozdiacz (siohodni: Leszno) bila Peremyszla. Pokijnoho poruczajemo Waszym swiatym mołytwam.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: – za duszi w czystyłyszczi
– za myr ta złahodu w Ukrajini
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: w namirenni Chrystyny, Bożeny, Mychajła, Edwarda

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: – pro Boże błahosłowennia dla Łesi
– za † Annu j usich z rodyny Owczar
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za † Annu Parus
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za zdorowja Andrija, Olhy, Wasyla, Natali, Hali, Jarosława, Romana, Myrosława, Wołodymyra, Łesi, Ołeha, Jarosława, Ołeksija, Hanny, Wiktora
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: za † Wasyla Andrijko
1100: pro Boże błahosłowennia dla Iryny
1800: za duszi w czystyłyszczi


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz