niedziela, 25 maja 2014

Lublin: protokół zebrania Rady Parafialnej 18.V.2014
                                                       ПРОТОКОЛ

                                           зборів Парафіяльної Ради
Греко-Кат. Парафії Різдва Пресв. Богородиці в Люблині від 18 травня 2014 р.

Збори були скликані о. парохом на год. 16.00 до парафіяльного дому по вул. Ботанічній 1.
ПРИСУТНІ: парох – митр. прот. Степан Батрух (голова), Януш Ковальчик (І заступник голови), диякон Петро Сивицький (секретар), Юрій Швайцовський, Ірина Шостак-Ковальчик, Євгенія Гучко, Катерина Дарвай-Дропко, Роман Мацюк (ІІ заступник голови).
ВІДСУТНЯ: Ірина Слюсаренко (неприсутність виправдана).
ГОЛОВУВАВ митр. прот. С. Батрух, протокол вів д-н П. Сивицький.

1) Збори відкрив молитвою о. парох.
2) О. парох представив присутнім листа Митрополита Перемисько-Варшавського від 28 квітня 2014 р. (№ 174/IV/2014), в якому Кир Іван Мартиняк схвалює і благословляє наші нові Ради – Парафіяльну і Економічну.
3) О. парох повідомив, що на деканальній зустрічі в Перемишлі 25 квітня 2014 р. було обрано мирянку нашої Парафії Христину Гарасимів та його ж самого в делегати на Єпархіяльний Собор 2014 року.
4) О. парох представив пропоновані напрямки роботи, сперті на пропозиції Парафії на Єпархіяльний Собор 2014 року (пор. протокол від 23 – в оригіналі помилково «22» - березня 2014 р.).
5) О. парох запропонував, щоби зустрічі Парафіяльної Ради відбувалися щомісяця, навіть у випадку відстустности настоятеля в Люблині. Головував би тоді на зборах І застурник голови Я. Ковальчик, який мав б також бути відповідальним за підготовку програми зборів. Пропозицію прийнято.
6) О. парох запропонував розподіл завдань членів Ради:

а) Логістично-організаційні справи: Я. Ковальчик і Ю. Швайцовський.
б) Літургійне життя: д-н П. Сивицький і Р. Мацюк.
в) Зовнішні контакти: І. Шостак-Ковальчик.
г) Фінанси і контакти з парафіянами-сеньйорами: К. Дарвай-Дропко.
ґ) Естетика храму: І. Слюсаренко (у співпраці з І. Шостак-Ковальчик та К. Дарвай-Дропко).
д) Контакти зі студентським середовищем – Є. Гучко.

Пропозиції було прийнято.

7) Проведено дискусію на тему парафіяльних фінансів. Вирішено, що гроші з таци (за винятком тих неділь чи свят, коли вони призначені на спеціяльні цілі) та свічкової скриньки будуть вплачуватися на субконто Ради, яким завідуватиме К. Дарвай-Дропко. Витрати з цього субконта будуть регулярно оприлюднюватися, щоби таким чином парафіяни мали свідомість щодо розміру своїх вкладень як громади та цілей, на які ці вкладення витрачатимуться. Продискутувавши питання внесків, вирішено їх поки що не вводити, але залишити за парафіянами право вибору, чи бажають надалі жертвувати гроші на парафію через тацу, чи вплачувати рівновартість на субконто Ради з позначкою darowizna na cele kultu religijnego (що дозволяє відрахувати ці гроші від оподаткованого прибутку), а на тацу кидати дрібні монети або нічого. Номер субконта буде доведений до відома парафіян.

8) Вступно визначено останню пятницю місяця, год. 18.00, як термін зборів Ради. Наступні збори передбачено на 30 травня 2014 р., год. 18.00, у парафіяьному будинку.

9) На цьому збори закінчено.
                                                                                 П Р О Т О К О Л І С Т


                                                                               диякон Петро СивицькийDANE SUBKONTA RADY PARAFIALNEJ:

POSIADACZ RACHUNKU: Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie

NUMER RACHUNKU: 23 1240 5497 1111 0010 5741 0585

(Konto jest założone w Banku PEKAO SA)


UWAGA! Wpłaty oznaczone jako darowizna na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT (podatek od dochodów osobistych). Odliczeniu podlegają kwoty do wysokości 6 % dochodu uzyskanego przez podatnika. Innymi słowy, za każde 100 zł. podarowane Parafii osoby płacące PIT wg. stawki 18 % otrzymają zwrot 18 zł. z Urzędu Skarbowego.


                                                                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz