poniedziałek, 24 czerwca 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 23.VI.2013

 Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni swiato Ziszestia Swiatoho Ducha. Praznyk cej swiatkujemo dwa dni. Zawtra, 24 czerwnia, druhyj deń Zełenych Swiat – praznyk Preswiatoji Trojci. Swiati Liturhiji zawtra budut´ o hod. 10.00 ta 18.00.

 2. Pisla Zełenych Swiat majemo prywiłej zahalnyci – dozwił na mjasni strawy nawit´ u pjatnyciu.

 3. Siohodni takoż zakinczujemo katechetycznyj rik nawczannia w ukrajinśkij subotnij szkoli. Toż podiakujmo spilno Bohu za cej mynajuczyj rik intensywnoji praci ta poprosimo Joho błahosłowennia na zasłużenyj widpoczynok.

 4. Z ohladu na czysłenni praci w monastyri i w cerkwi, takoż protiahom cioho tyżnia, wid wiwtorka do suboty, w naszomu chrami ne bude weczirnich Służb Bożych. Usi namirennia, jaki my pryjniały, budut´ widsłużeni danoho dnia rankom o 7:00 hodyni. Szczyro diakujemo tym, jaki widhuknułyś na prochannia Protoihumena pro finansowu pidtrymku u prowedenni usich cych robit, i budemo wdiaczni usim, jaki schotiły b dokłasty swoju kopijku do dalszych neobchidnych remontiw, szczob hidno pryjniaty dostojnych Hostej.

 5. Jak my powidomlały, w dniach 27-29 czerwnia, widbudet´sia wizyt Błażenniszoho Patriarcha Swiatosława do Polszczi. W naszij cerkwi na Mjodowij w czetwer, 27 czerwnia o 17-tij hodyni, w prysutnosti Prezydenta Polszczi ta inszych zaproszenych hostej, Błażenniszyj Patriarch, widsłużyt´ Panachydu za żertwy wołynśkoji trahediji. Na żal, z ohladu na prysutnist´ wysokopo­sadowych derżawnych uriadowciw, wchid do chramu ne bude możływyj dla osib bez specialnych zaproszeń. Cioho dnia uweczeri w naszij cerkwi ne bude żodnych inszych bohosłużiń.

 6. U pjatnyciu, wweczeri, 28 czerwnia, Błażenniszyj widjide do Gurowa Iławećkoho, de w subotu, 29.06., widbudut´sia joho zustriczi z predstawnykamy Parafijalnych rad, z mołoddiu, duchowenstwom ta uroczysta Służba Boża z koncertom relihijnoji muzyky. Detali na płakatach u prytwori ta u switłyci.

7. U ryznyci (zachrystiji) można zapysuwatysia na spilnyj wyjizd awtobusom na zustricz z Błażenniszym Swiatosławom u Gurowi Iławećkomu. Miscewyj paroch prosyt´, szczob pałomnyky, po-zmozi, pryjichały do Gurowa u wyszywanych soroczkach. Wyjizd o hod. 5.15 rankom spid cerkwy na Mjodowij 16, poworot toho samoho dnia wweczeri. Tomu szczo brakuje osib do kompłektu pasażyriw, treba rachuwatysia z tym, szczo koszt wid osoby może buty bilszyj. Hroszi treba maty pry sobi w deń wyjizdu.

 8. Nadijszow nowyj nomer (№ 6/2013) hazety Błahowist, u jakomu powna prohrama wizytu Błażenniszoho Patriarcha Swiatosława do Polszczi ta inszi materiały powjazani z cym wizytom, rozdumy o. B. Panczaka pro siohodnisznie swiato, powidomłennia z żyttia naszoji cerkwy u Polszczi ta inszi cikawi materiały.

9. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: na podiaku za 25 rokiw podrużnioho żyttia Stepana i Mariji
1100: pro Boże błahosłowennia dla ditej, jichnich bat´kiw ta wczyteliw z podiakoju za nawczalnyj rik
1800: za duszi w czystyłyszczi

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., Ponediłok Swiatoho Ducha – Preswiatoji Trojci.
1000: za duszi w czystyłyszczi
1800: za zdorowja simji Jewdokimiw ta simji Nadijiw
wiw. 700: za zdorowja: …; – za † Jarosława Kocura; – za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: pro Boże błahosłowennia dla Iwanny i Hałyny; – za duszi w czystyłyszczi
czet. 700: pro za duszi w czystyłyszczi
pjat. 700: za †† Annu j usich z rodyny Owczar, Sawczyn, Hryniw. – za duszi w czystyłyszczi
sub. 700: za pomerłych: …;– za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: za † Iwana Dzwinczyka
1100: za duszi w czystyłyszczi
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

Prohrama wizytu Błażenniszoho Swiatosława do Polszczi

26.06. – pryjizd do Peremyszla i zustricz z Mytropołytom Iwanom Martyniakom
27.06. – Lublin, zustricz z Ajep. S. Budzikom, widwidyny na Majdanku toszczo
Warszawa:
1700 – Panachyda za żertwy wołynśkoji trahediji w naszij cerkwi za uczastiu trioch Mytropołytiw UHKC z Ukrajiny, obydwoch naszych jepyskopiw z Polszczi, predstawnykiw rymo-katołyćkoho Jepyskopatu Polszczi i Ukrajiny ta Prezydenta Respubliky Polszcza
– zustricz z Prezydentom RP ta uroczystyj obid u Belwederi
28.06. – w osidku Kokferenciji Jepyskopatu Polszczi prohołoszennia spilnoji zajawy jepyskopatiw Polszczi i Ukrajiny naperedodni 70. ricznyci wołynśkoji trahediji; – zustricz z komisijeju Jepyskopatu Polszczi w sprawach kontaktiw z UHKC; – pres-konferencija;
– zustriczi z Marszałkom Sejmu, Marszałkom Senatu, Kard. K. Nyczom
29.06. Gurowo Iławećke
900 – zustricz z predstawnykamy Parafijalnych rad w budynku ukrajinśkoho liceju
940 – zustricz z mołoddiu pid cerkwoju
1000 – zustricz z duchowenstwom i monaszestwom – prychodstwo
1100 – Archyjerejśka Bożestwennia Liturhija z nahody 1025-littia Chreszczennia Kyjiwśkoji Rusi – priama translacija na TVP 1
1320 – koncert duchownoji muzyky u cerkwi: "Spadszczyna wikiw naszym dychanniam"
1445 – obid dla zaproszenych hostej w hoteli "Krasicki" w Lidzbarku Warminśkomu

Podano za KAI ta za własnymy informacijamy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz