czwartek, 20 czerwca 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 16.VI.2013

Podajemy za witryną OO. Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Najbłyżcza subota, 22 czerwnia, je subotoju zaupokijnoju (pomynal­noju). Cioho dnia Cerkwa w osobływyj sposib zakłykaje nas do mołytwy za wsich naszych pomerłych.

2. W najbłyżczu nedilu, 23 czerwnia, wypadaje swiato Ziszestia Swiatoho Ducha. Praznyk cej swiatkujemo dwa dni, u ponediłok, 24 czerwnia, druhyj deń Zełenych Swiat – praznyk Preswiatoji Trojci. Swiati Liturhiji w ponediłok, 4 czerwnia, budut´ o hod. 1000 ta 1800.

 3. Pisla Zełenych Swiat majemo prywiłej zahalnyci.

4. U ci ż sami dni zakinczujet´sia katechetycznyj rik nawczannia w ukrajinśkij subotnij szkoli: w subotu, 22 czerwnia, w szkoli na wuł. Ogrodowij 42, a w nedilu, 23.06. – w cerkwi podiakujemo spilno Bohu za cej mynajuczyj rik intensywnoji praci ta poprosymo błahosłowennia na zasłużeni kanikuły.

5. Z ohladu na praci pry czyszczenni pidłohy w cerkwi, protiahom najbłyżczoho tyżnia, wid ponediłka do suboty, w naszomu chrami ne bude weczirnich Służb Bożych. Usi namirennia, jaki my pryjniały, budut´ widsłużeni danoho dnia rankom o 700 hodyni. Szczyro diakujemo tym, jaki widhuknułyś na prochannia Protoihumena pro finansowu pidtrymku u prowedenni usich cych robit, i budemo wdiaczni usim, jaki schotiły b dokłasty swoju kopijku do dalszych neobchidnych remontiw, szczob hidno pryjniaty dostojnych Hostej.

6. Jak my powidomlały, w dniach 27-29 czerwnia, widbudet´sia wizyt Błażenniszoho Patriarcha Swiatosława do Polszczi. W naszij cerkwi na Mjodowij w czetwer, 27 czerwnia o 17-tij hodyni, w prysutnosti Prezydenta Polszczi ta inszych zaproszenych hostej, Błażenniszyj Patriarch, widsłużyt´ Panachydu za żertwy wołynśkoji trahediji. Na żal, z ohladu na prysutnist´ wysokopo­sadowych derżawnych uriadowciw, wchid do chramu ne bude możływyj dla osib bez specialnych zaproszeń. Cioho dnia uweczeri w naszij cerkwi ne bude żodnych inszych bohosłużiń.

7. Wweczeri u pjatnyciu, 28 czerwnia, Błażenniszyj widjide do Gurowa Iławećkoho, de w subotu, 29.06., widbudut´sia joho zustriczi z predstawnykamy Parafijalnych rad, z mołoddiu, duchowenstwom ta uroczysta Służba Boża z koncertom relihijnoji muzyky. Detali na płakatach u prytwori ta u switłyci.

 8. U ryznyci (zachrystiji) można zapysuwatysia na spilnyj wyjizd awtobusom na zustricz z Błażenniszym Swiatosławom u Gurowi Iławećkomu. Miscewyj paroch prosyt´, szczob pałomnyky, po-zmozi, pryjichały do Hurowa u wyszywanych soroczkach. Wyjizd o hod. 5:00 rankom, poworot toho samoho dnia wweczeri. Zaraz szcze brakuje osib do kompłektu pasażyriw, toż treba rachuwatysia z tym, szczo koszt wid osoby może buty bilszyj. Na wczorasznij weczir win wynosyw bila 80 zł.

9. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: za † Ołeksandra Hopko
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za duszi w czystyłyszczi

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla o. Ihoria; – za duszi w czystyłyszczi; – za zdorowja Iryny
wiw. 700: za zdorowja: …; – pro Boże błahosłowennia dla Protoihumena, o Ihoria CZSWW; – za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: pro Boże błahosłowennia dla o. Rusłana Wawryka; – za duszi w czystyłyszczi
czet. 700: pro Boże błahosłowennia dla Teresy i Jewhena ta jichnioji simji; – za duszi w czystyłyszczi
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
sub. 700: za pomerłych: …; – za †† człeniw Czynu Sw. Wasylija Wełykoho; – za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: na podiaku za 25 rokiw podrużnioho żyttia Stepana i Mariji
1100: pro Boże błahosłowennia dla ditej z podiakoju za nawczalnyj rik
1800: za duszi w czystyłyszczi


DODATOK DO WISNYKA:

Informacja na temat możliwości odliczania darowizn na cele kultu religijnego od dochodu
w rocznym rozliczeniu PIT

Podstawa prawna
Możliwość odliczania przekazanych darowizn na cele kultu religijnego od dochodu, od którego nalicza się podatek dochodowy od osób fizycznych, istnieje na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).
Zgodnie z art. 26. niniejszej ustawy podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m. in. kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny, ale nie więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Komu można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu?
Darowiznę można przekazać na rzecz każdej kościelnej osoby prawnej w rozumieniu ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego, czyli np. diecezji (eparchii), parafii, zakonów, klasztorów, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

Dane niektórych podmiotów, którym można przekazywać darowizny podlegające odliczeniu
Nazwa
Adres
Nr rachunku
Bank
Parafia Greckokatolicka
p. w. Zaśnięcia N. M. P.
ul. Miodowa 16,
00-246 Warszawa
77 1240 1138 1111 0010 4968 5034
PEKAO S.A.
Zakon Św. Bazylego Wielkiego Prowincja Bazyliada
ul. Miodowa 16,
00-246 Warszawa
77 1240 5976 1111 0000 4745 9177
PEKAO S.A.
Prowincja Sióstr Zakonu Św. Bazylego Wielkiego
ul. Bukowiecka 8, 03-676 Warszawa
97 1240 2034 1111 0010 0032 6350
PEKAO S.A.
Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM
ul. Rajców 11,
00-220 Warszawa
58 8642 1155 2015 1506 1247 0001
PBS

Jak przekazać darowiznę?
Darowizna podlegająca odliczeniu musi być wpłacona na rachunek bankowy obdarowanego. W tytule wpłaty lub przelewu należy koniecznie wpisać: „Darowizna na cele kultu religijnego”. Nie podlegają odliczeniu darowizny rzeczowe lub przekazane w gotówce. W celu udokumentowania przekazanej darowizny warto zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Jaką kwotę można odliczyć?
Odliczeniu podlega kwota przekazanej darowizny, jednak nie wyższa niż 6% dochodu.

Ile można zyskać na przekazywaniu darowizn na rachunek bankowy?
Przekazane darowizny podlegają odliczeniu od dochodu, czyli zmniejszają podstawę opodatkowania. Oznacza to, iż podatek dochodowy jest obliczany od niższej kwoty, a więc sam podatek również jest niższy. W praktyce oznacza to, iż każde 100 zł przekazane tytułem darowizny na cele kultu religijnego zmniejsza podatek o 18 zł.

Kiedy dokonuje się odliczenia?
Odliczenia darowizn przekazanych w bieżącym roku dokonuje się w rozliczeniu rocznym PIT, składanym do urzędu skarbowego do końca kwietnia następnego roku. Jeżeli w wyniku zastosowanego odliczenia dojdzie do nadpłaty podatku, urząd skarbowy zwróci nam nadpłaconą kwotę.

Jak dokonać odliczenia?
Do deklaracji rocznej PIT konieczne jest dołączenie załącznika PIT-O, w którym wskazujemy łączną kwotę darowizn oraz dokładne dane obdarowanego.
W formularzu PIT-O kwotę darowizn do odliczenia wskazujemy w polu 11 (podatnik) i 12 (małżonek – przy rozliczeniu wspólnym), a dane obdarowanego wpisujemy w części D formularza.
Kwoty z pól 11 i 12 załącznika PIT-O wpisuje się:
1) w formularzu PIT-36 w części F (odliczenia od dochodu/zwolnienie) w polach: 143 (podatnik) i 144 (małżonek);
2) w formularzu PIT-37 w części D (odliczenia od dochodu) w polach: 97 (podatnik) i 98 (małżonek).

Odliczenie darowizny – krok po kroku
Wykonaj przelew na konto wybranej kościelnej osoby prawnej. Jako tytuł przelewu podaj: „Darowizna na cele kultu religijnego” Wydrukuj i zachowaj potwierdzenie przelewu. W rocznym zeznaniu podatkowym w wykaż kwotę darowizn z rozliczanego roku w załączniku PIT-O do formularzy PIT-36 lub PIT-37. Jeżeli okaże się, że masz nadpłatę podatku – czekaj na zwrot z urzędu skarbowego. Każde 100 zł darowizny zmniejsza Twój podatek o 18 zł. Przy przekazanych 500 zł, Twój podatek będzie niższy aż o 90 zł!

Pytania, wątpliwości
W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z proboszczem:
o. Piotr Kuszka OSBM, 606 733 999, opkk22@gmail.com , kuszka@bazylianie.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz