sobota, 19 stycznia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.I.2013

CHRYSTOS KRESZCZAJETSIA!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu jest następujący:


26.I.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

27.I.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) We środę 23 stycznia br. zapraszamy na 18.00 do Bazyliki Narodzenia NMP na Górze Danielowej w Chełmie.  Będziemy tam - jak co roku - celebrować Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma, wspominając 13 Męczenników Podlaskich z Pratulina ( + 1874). Byli oni wiernymi greckokatolickiej eparchii chełmskiej, stąd też od 2004 r. czcimy ich pamięć w tej właśnie świątyni. Wspominać będziemy także śp. Jana Mikołaja Kalińskiego (1799-1866), rządcę eparchii chełmskiej w latach 1863-66, nieustraszonego obrońcę Unii z Rzymem, zmarłego nagle po przybyciu na zesłanie do Wiatki - w 150. rocznicę jego nominacji na biskupstwo chełmskie. Homilię wygłosi ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak.

3) W dniach 18-25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy wszystkich, by w te dni w sposób szczególny pamiętali o modlitwie w intencji przywrócenia jedności między wszystkimi uczniami Chrystusa. Poniżej podajemy przykładowy tekst modlitwy o jedność chrześcijan w języku ukraińskim, w transkrypcji polskiej:


Mołytwa za z\jednannia wsich chrystyjan 

Ty, Hospody, z\jednaw rizni narody u wyznawanni swiatoho imeny twoho, błahajemo Tebe za z\jednannia wsich chrystyjan, a zosibna za chrystyjanśki narody Schodu. Prosymo Tebe, włyj u nas usich bażannia jednosty, szczob my razom tworyły odne stado pid prowodom odnoho pastyria.
Uczyny, Hospody, szczob wony perejniałysia naukoju swojich swiatych uczyteliw, jaki je odnakowo j naszymy otciamy u wiri. Bereży jich wid złoho, szczo mohło b jich wid nas widłuczyty. Duch zhody j lubowy, szczo je znakom twoho perebuwannia miż wirnymy, nechaj pryskoryt´ toj deń, w jakim naszi bażannia złyłysia b z jichnimy, szczob tak kożnyj narid usiakoji mowy piznaw i prosławlaw Hospoda naszoho Isusa Chrysta, twoho Syna. Amiń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz