niedziela, 13 stycznia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.I.2012

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu jest następujący:

14.I.2013 (poniedziałek) Obrzezanie Pańskie i uroczystość św. Bazylego Wielkiego - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego o 18.00

18.I.2013 (piątek) Wigilia Objawienia Pańskiego - Wielkie Powieczerze z poświęceniem wody o 18.00

19.I.2013 (sobota) Objawienie Pańskie - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (z poświęceniem wody) o 10.00

20.I.2013 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma o 10.00


2)  W święto Synaksy Najśw. Bogurodzicy (II dzień Bożego Narodzenia - 8 bm.) przeprowadzona została zapowiedziana uprzednio zbiórka na Fundusz Pomocy Bratniej. Zebrano łącznie 282 zł. 91 gr. Sumę powyższą, po zaokrągleniu w górę do zł. 300, wpłacono na konto bankowe Kurii Metropolitalnej UKGK w Przemyślu. Ofiarodawcom serdeczne Spasy Hospody! - Bóg zapłać!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz