wtorek, 29 stycznia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 27.I.2013

OHOŁOSZENNIA

1) Siohodni pisla druhoji Liturhiji hurt mołodi z hreko-katołyćkoji parafiji w Ełblonzi predstawyt´ nam wertep, toż prosymo usich załyszytysia szcze na kilkanadciat´ chwyłyn u cerkwi.
 2) Mynułoji seredy, 23 sicznia, upokojiwsia Kard. Juzef Głemp, wysłużenyj Prymas Polszczi i Mytropołyt warszawśkyj. W rokach 1981-1991 na doruczennia Apostol­śkoji Stołyci wykonuwaw obowjazky ordynarija dla wirnych schidnych katołyćkych cerkow u Polszczi, w tomu czysli takoż dla hreko-katołykiw. Ce same win naznaczyw dwoch swojich Heneralnych wikarijiw dla bezposerednioji opiky hreko-katołykiw, z jakych odnym buw o. Josafat Romanyk CZSWW, biohrafiju jakoho podajemo u wisnyku. Pisla druhoji Liturhiji widsłużymo Panachydu za pokijnoho.
3) Wczora o 15-tij hodyni – Władyka Wołodymyr (Juszczak), Jepyskop Wrocławśko-Hdanśkyj, razom z inszymy naszymy otciamy widsłużyw Parastas za pokijnoho w kosteli sester wizytok. Siohodni cej że Władyka wiźme uczast´ u Sobornij Służbi Bożij o hod. 16-tij w kosteli Sw. Chresta na Krakiwśkomu Peredmisti. Zawtra w pochoronnych molinniach u warszawśkij katedri wiźme uczast´ nasz Mytropołyt, Archijepyskop Iwan (Martyniak).
4) W czetwer, 24 sicznia, pisla dowhoji neduhy upokojiłaś u Hospodi nasza parafijanka, bł. p. Lubomyra Pjetnoczko. Prożyła 48 lit, załyszyła czołowika ta dwi doni (15 i 12 rokiw). Parastas za pokijnu Lubomyru służytymemo zawtra, w ponediłok, o 19-tij hodyni w kapłyci pochoronnoho zawedennia «SŁUŻEW» na ul. Fosa 17 (bila kostełu sw. Kateryny, (kościół św. Katarzyny)). U wiwtorok pochoronna Liturhija w cerkwi na Mjodowij rozpocznet´sia o hod. 10:00, a piznisze pochowannia na wawżyszewśkomu kładowyszczi (Cmentarz Wawrzyszewski, ul. Wólczyńska 64, Warszawa-Bielany). Pomerłu Lubomyru poruczajemo mołytwam usich naszych wirnych.
5) Z prywodu Parastasu w ponediłok uweczeri ne widbudut´sia zapłanowani widwidyny z jordanśkoju wodoju. Perekłademo jich na inszyj termin.
6) W inszi dni widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju prodowżujut´sia. U najbłyżczomu tyżni widwiduwatymu taki okołyci: wiwtorok – Bielany; sereda – Wola, Śródmieście; czetwer – górny Mokotów; pjatnycia – północny Ursynów; subota – Otwock. Koły b chtoś szcze buw u cych okołyciach, prosymo zhołosytyś.
7) 6 lutoho w naszij cerkwi widbudet´sia zustricz deputatiw polśkoho Sejmu z naszymy Władykamy ta predstawnykamy naszoji hromady, jaku orhanizowuje deputat Myron Sycz. O hodyni 18:15 bude Mołebeń do Chrysta Czołowikolubcia, widtak zustricz pry kuti u naszij switłyci.
8) W nedilu, 10 lutoho, płanujemo zustricz z p. Natalijeju Romaniw, jaka je ekskursowodom po Warszawi i wyjszła z propozycijeju orhanizuwaty ekskursiji po misti dla naszych parafijan. Bude zmoha zapiznatysia i, dla zacikawłenych, domowla­tyś na ekskursiji po cikawych misciach Warszawy.


9) U ryznyci można prydbaty hazetu Błahowist, knyżkowyj Kałendar Błahowista na 2013 rik, a takoż CD z koladkamy u wykonanni ditej z Miendzyboża – jak cehłynky na budowu cerkwy u ciomu seli na koszalinszczyni, ta z cerkownymy pisnespiwamy u wykonanni naszoho parafijalnoho choru.
10)Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za † Myrona Kertyczaka w 7-mu ricznyciu smerti
1100: za † Mychajła Jaworiwśkoho
1800: za duszi w czystyłyszczi
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za †† Iwana, Jewu, Annu, Antonija i Anatola Kobelak
wiw., 700: za zdorowja: ……;
1730: za duszi w czystyłyszczi
ser., 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mychajła, Juliji, Petra, Mariji, Wiry, Kateryny, Soni, Andrija, Iryny
czet. 700: za † Andrija
1730: za †† Hryhorija i Katerynu Prociw
pjat. 700: za † Lubomyru
1730: za Boże błahosłowennia i opiku dla Ołeny, Iwanny, Ihoria, Niny, Myrosława
sub., 700: za pomerłych: ……
1730: za † Anatola Kobelaka
ned., 900: za †† Franka i Kateryynu ta wsich †† z jich rodyn
1100: na podiaku za wsi otrymani łasky wid Chrystyny
1800: za †† Petra-Hryhorija i Mełaniju


Oryginał (alfabetem ukraińskim) na stronie WWW Ojców Bazylianów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz