poniedziałek, 13 marca 2017

Protoprezbiterat (dekanat) warszawsko-lubelski. Pierwszym protoprezbiterem - Ks. mitrat dr Stefan Batruch

Dekretem nr 79/III/2017, z dnia 11 marca 2017r. ustanowiono nowy Protoprezbiterat Warszawsko-Lubelski. W skład nowo utworzonego protoprezbiteratu wchodzą parafie greckokatolickie w Lublinie p.w. Narodzenia NMP i Chełmie p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy wydzielona z Protoprezbiteratu Przemyskiego oraz parafie greckokatolickie w Warszawie p.w. Zaśnięcia NMP i p.w. Błogosławionego Mikołaja Czarnieckiego wydzielona z Protoprezbiteratu Olsztyńskiego. Na urząd protoprezbitera nowo utworzonego Protoprezbiteratu Warszawsko-Lubelskiego powołano ks. Mitrata Stefana Batrucha.
Dekretem z nr 80/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne wiernych oraz należną organizację pracy duszpasterskiej w centralnej części Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Protoprezbitera Warszawsko-Lubelskiego powołano ks. Mitrata Stefana Batrucha.
Dekretem nr 81/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne oraz należną organizację pracy katechetycznej w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Syncela ds. Katechetycznych powołano ks. Mitrata Jana Łajkosza.
Dekretem nr 82/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne oraz należną organizację pracy katechetycznej w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Syncela ds. Duszpasterstwa Młodzieży powołano ks. Mitrata Jana Pipkę.
http://cerkiew.org/2017/03/13/wiadomosci-z-archidiecezji/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz