niedziela, 19 marca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.III.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


25.III.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - za zmarłych

26.III.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
                                     11.30 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (dla dzieci i rodziców z dziećmi)


2) Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii poprowadzi ks. D. Łeszko, wikariusz Parafii Archikatedralnej w Przemyślu. Odbędą się one w dniach 27-29 bm. (pon.-śr.) i obejmować będą nieszpory (we środę - Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów) z nauką rekolekcyjną w cerkwi oraz (dla chętnych) dodatkowe spotkanie z Ks. Rekolekcjonistą na plebanii, w bardziej nieformalnej atmosferze. Oczywiście każdego dnia będzie okazja do skorzystania z Sakramenty Pokuty (Spowiedzi). Zapraszamy zatem do cerkwi w dniach 27-29 marca, zawsze o 18.00.


3) Na CARITAS zebrano dziś 96 zł. 50 gr. Kwota powyższa, po zaokrągleniu ze środków wpłacającego do 100 zł. i na jego koszt, zostanie wpłacona na konto CARITAS. Dziękujemy za ofiarność!


4) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 373 zł. 22 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 3.830 zł. 39 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz