niedziela, 5 marca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.III.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


10.III.2017 (piątek) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

11.III.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych (jest to jedna z tzw. sobót zadusznych, zachęcamy do przyniesienia kartek z imionami)

12.III.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2)  Na tacę zebrano dziś 367 zł. 10 gr., a także 2 USD i 0,5 GBP. Po przeliczeniu walut obcych wg. tabeli A kursów średnich  Narodowego Banku Polskiego z 3 bm. otrzymujemy: 367,1 + 8,19 + 2,5 = 377,79. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota 374 zł. 29 gr. zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Bilans tej daniny wynosi zatem za I kwartał 2017 r. 697 zł. 53 gr. minus 10 zł. 50 gr. kosztów.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 44 zł. 78 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 3.048 zł. 17 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz