niedziela, 12 marca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.III.2017

Sława Isusu Chrystu!




1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


15.III.2017 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

19.III.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego



2) W dniach 27-29 bm. w naszej Parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Dymitr Łeszko, wikariusz Parafii Archikatedralnej w Przemyślu.


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 409 zł. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 3.457 zł. 17 gr., wpłacono 4000 zł. (opłata 24 zł.).


4) W przyszłą niedzielę przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej (do osobnej skrzynki-skarbonki).

5)
Zapraszamy na seminarium i spotkanie
pt.
Jerzy Nowosielski w Lublinie

Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Lublin, 13 marca 2017 r.

godz. 15.00 - kaplica Seminarium Duchownego, ul. Wyszyńskiego 6
wicerektor ks. Bogdan Pańczak - wprowadzenie
dr hab. Wacław Pyczek - wprowadzenie do sylwetki i twórczości Jerzego Nowosielskiego
ks. dr Stefan Batruch - (15 min) - opowieść o pewnej kaplicy

godz. 17.00 - galeria autorska "Łucjan", ul. Bernardyńska 12
Spotkanie z uczniami Jerzego Nowosielskiego
Wspomnienie o mistrzu - Piotr Łucjan, Małgorzata Skałabnia
Kameralne rozmowy o sztuce
Prezentacja aktualnych prac P. Łucjana, M. Skałabni.



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz