niedziela, 16 lipca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.VII.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę, tj. 23.VII.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej trafiło dziś 186 zł. 11 gr., zaś na tacę zebrano 357 zł. 20 gr. i 1 euro. Ponieważ Ks. Proboszcz wspomógł już organizację wypoczynku dla dzieci z Parafii Greckokatolickiej w Połtawie (a nie z obwodu charkowskiego, jak błędnie podaliśmy w ogłoszeniach z 9 bm.) kwotą 600 zł. z funduszów własnych, tytułem częściowej refundacji wypłacono Mu z zebranych dziś pieniędzy 530 zł. Natomiast 13 zł. 31 gr. oraz 1 euro (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 14 bm. jest to w zaokrągleniu równowartość 4 zł. 22 gr.) zaliczono do przychodów naszej Parafii. Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 9.170 zł. 24 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłaty 42 zł.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz