niedziela, 31 grudnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 31.XII.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na okres świąt Bożego Narodzenia:


6.I.2017 (sobota - Wigilia) 16.00 Wielkie Powieczerze z Litią

7.I.2017 (niedziela - Narodzenie Pańskie) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.I.2017 (poniedziałek - Synaksa Najśw. Bogurodzicy) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.I.2017 (wtorek - św. Pierwszego Męczennika Stefana) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Świec dużych CARITAS (15 zł./szt.) pobrano 7 szt., a małych (6 zł./szt.) - 2 szt. Uiszczono 156 zł. Bilans dotychczasowej sprzedaży: pobrano 9 świec dużych i 2 małe (należność wg. cennika 147 zł.), uiszczono 176 zł.

3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę trafiła dziś kwota 403 zł. 12 gr.

Bilans kolekt parafialnych za rok 2017: zebrano 16.490 zł. 25 gr., wydano z gotówki 465 zł. 12 gr., wpłacono 15.000 zł. (opłaty 90 zł.). Różnica między kwotą zebraną a sumą wpłat, opłat pocztowych i pieniędzy wydatkowanych z gotowizny wynosi 935 zł. 13 gr. Po strąceniu 5 zł. 13 gr. na koszty pocztowe (faktycznie opłata wyniesie 5 zł. 58 gr., różnicę w kwocie 45 gr. pokryje ze środków własnych wpłacający) kwota 930 zł. zasili subkonto Rady Parafialnej (wpłata zostanie dokonana, z oczywistych względów organizacyjnych, już po Nowym Roku).

Bilans ostateczny zatem wyniesie: 16.490 zł. 25 gr. zebrano, z gotówki wydano 465 zł. 12 gr., wpłacone będzie łącznie 15.930 zł. (opłaty 95 zł. 13 gr.).

W imieniu Ks. Proboszcza i Rady Parafialnej dziękujemy Parafianom za ofiarność okazaną naszemu lokalnemu Kościołowi w mijającym roku 2017!


4)  Ponieważ w pierwszą niedzielę stycznia przypada święto Narodzenia Pańskiego, cathedraticum wyjątkowo zbierane będzie (zgodnie z zarządzeniem kurialnym) nie w pierwszą, a w drugą niedzielę tego miesiąca. Taca z niedzieli Bożego Narodzenia przeznaczona będzie na potrzeby Parafii.

5) Taca z Synaksy Najśw. Bogurodzicy (poniedziałek 8.I.2017) przeznaczona będzie na Metropolitalne Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Lublinie.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz