niedziela, 23 lipca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.VII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


29.VII.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

30.VII.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 361 zł. 51 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 9.531 zł. 75 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłaty 42 zł.). [Dodano 24.VII.2017: Na subkonto Rady Parafialnej wpłacono 24.VII.2017 kwotę 3.000 zł. (opłata 18 zł.). Zatem bilans kolekt parafialnych ulega zmianie: wpłacono łącznie 10.000 zł. (opłaty 60 zł.).] 


3) Kolejne ogłoszenia, jeśli Bóg pozwoli, ukażą się w niedzielę 13.VIII.2017.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz