niedziela, 11 czerwca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.VI.2017

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 18.VI.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2)    Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Pratulina, powiązaną w br. z jubileuszem 90-lecia powrotu do jedności katolickiej w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Nasza Parafia wraz ze wspólnotą seminaryjną organizują wspólny wyjazd do Pratulina i Kostomłot w sobotę 17.VI.2017. Z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych uczestników z Lublina, wyjazd odbędzie się nie wynajętym busem czy autobusem, a samochodami prywatnymi. Bardziej szczegółowych informacji udzielić może Ks. Proboszcz Stefan Batruch: s_batruch@poczta.onet.pl


3) Na tacę zebrano dziś 536 zł. Kwota powyższa, po zaokrągleniu ze środków własnych wpłacającego w górę do pełnych dziesiątek złotych (540 zł.), zostanie na koszt wpłacającego przelana na konto greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie.


4) Do skrzynki świeczkowej trafiło z kolei 36 zł. 40 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 7.915 zł. 10 gr., wydano z gotówki 318 zł. 30 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz