niedziela, 31 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 31.V.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


1.VI.2015 (Poniedziałek Ducha Św.) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (teksty zmienne pod ogłoszeniami)

3.VI.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.VI.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

7.VI.2015 (Niedziela Wszystkich Świętych) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (teksty zmienne pod ogłoszeniami)


2) Parafia neounicka w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę Kostomłoty-Pratulin-Kostomłoty. Oto dokładny program:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ODPUST MĘCZENNIKÓW PODLASKICH I PIELGRZYMKA DO PRATULINA 2015R.

Piątek 12 czerwca 2015r.
7:00  Boska Liturgia św. Jana Złotoustego sprawowana w cerkwi neounickiej w Kostomłotach przed wyruszeniem w świętą pielgrzymkę do błogosławionych relikwii w Pratulinie.
Około 17.00 kończymy pierwszy etap pielgrzymowania w Neplach. Powrót autokarem do Kostomłot.

Sobota 13 czerwca 2015r.
8.00 wyjście spod kościoła w Neplach. Bezpośrednio po przyjściu po Pratulina Liturgia. Następnie powrót do Kostomłot na obiad.
20.00 wieczernia.

Niedziela 14 czerwca 2015r.
10.30  Uroczysty akatyst do świętych Ojców naszych Męczenników z Pratulina.
11.45 formowanie procesji
12:00 Uroczysta suma odpustowa przy relikwiach świętych męczenników unickich z Pratulina. Przewodniczy Biskup pomocniczy archidiecezji przemysko warszawskiej JE Eugeniusz Popowicz. Słowo Boże wygłosi ks. Wojciech Hackiewicz. Serdecznie zapraszamy na odpust i wspólny obiad.
 
Parafianie z proboszczem. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Organizowany jest wyjazd naszych parafian na sobotę do Pratulina. Na razie samochodem osobowym; jeśli zgłosi się więcej chętnych, będzie można pomyśleć o większym pojeździe. Chętni do wyjazdu mogą zgłaszać się do ks. diakona Piotra Siwickiego (ruthenus@kul.lublin.pl).

3)  Na Fundusz Misyjny zebrano dziś zaledwie 67 zł. Kwota ta zostanie zaokrąglona w górę do 70 zł. przez wpłacającego i na jego koszt wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej.

4) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 359 zł. 10 gr. "Bilans gotówkowy" kolekt majowych wynosi zatem 123 zł. 35 gr. in plus. Kwota ta zostanie włączona do sumy kolekt czerwcowych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ŚPIEW NA WEJŚCIE
Ps 20, 14.
Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.
TROPARION, ton 8.
Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* posławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
KONTAKION, ton 8.
Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.
PROKIMEN, ton 6.
Ps 27, 9 i 1.
Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.
Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.
Apostoł: Ef 5,8b-19.
ALLELUJA
Ps 50, 3 i 13.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.
Stych: Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego i Ducha Świętego Twego nie bierz ode mnie.
Ewangelia: Mt 18,10-20.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po Wejściu
TROPARION niedzielny, ton 8 i Świętych, ton 4:
Kościół Twój, Chryste Boże, na całym świecie* jakby w purpurę i drogocenny len przystroił się krwią Twych męczenników* i przez nich woła do Ciebie:* Ześlij Swym ludziom Swe łaski, pokój dla świata* i duszom naszym Swe bogate miłosierdzie.
KONTAKION, ton 8.
Jako pierwociny stworzenia, Sprawco wszystkiego,* wszechświat przynosi Ci, Panie, mających w sercu Boga męczenników;* przez ich modlitwy zachowaj za przyczyną Bogurodzicy w głębokim pokoju Swój Kościół i naród,* bo jesteś bogaty w miłosierdzie.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 75, 12 i 2.
Śluby czyńcie* i oddajcie Panu Bogu waszemu.
Stych: Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego.
I drugi: PROKIMEN, ton 8.
Ps 67, 36 i 27.
Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.
Apostoł: Hbr 11,33-12,2a.

ALLELUJA

Ps 33, 18 i 20.
Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.
Stych: Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.
Ewangelia: Mt 10,32-33.37-38.19,27-30.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.
I drugi: Ps 32, 1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.


ŹRÓDŁO:   http://cyrylimetody.marianie.pl/cykl_ruch/dok3.htm
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz