niedziela, 24 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 24.V.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Za tydzień, w niedzielę 31.V.2015, przypada święto Pięćdziesiątnicy. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00. Teksty zmienne Liturgii w tłumaczeniu polskim pod niniejszymi ogłoszeniami.

2) Taca dzisiejsza przeznaczona była na potrzeby greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej w Lublinie. Zebrano łącznie 482 zł. (w tym 30 zł. z poprzedniej niedzieli, o czym była informacja w poprzednich ogłoszeniach). Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

3) W przyszłą niedzielę, tj. w święto Pięćdziesiątnicy, przeprowadzona zostanie zbiórka (do osobnej skrzyneczki, niezależnie od tacy) na Fundusz Misyjny. Zebrana kwota wpłacona zostanie na konto Kurii Metropolitalnej i zasili w 50 % centralny fundusz misyjny UKGK, a w 50 % lokalny misyjny fundusz naszej eparchii. Pamiętając o potrzebach w tym zakresie, zwłaszcza w związku z migracją wiernych UKGK poza tradycyjne terytoria zamieszkiwania, okażmy hojność i solidarność z tymi, którzy w misyjnych czy quasi-misyjnych warunkach posługują oraz z osobami objętymi ich posługiwaniem!

4) Do skrzynki świeczkowej w święto Wniebowstąpienia Pańskiego (21 bm.) oraz dzisiaj zebrano łącznie 48 zł. 20 gr. Bilans "gotówkowy" wynosi zatem obecnie minus 235 zł. 75 gr.Antyfona pierwsza
Ps 18, 2, 3 i 5.
- Niebiosa opowiadają chwałę Boga,* a dzieło rąk Jego oznajmia firmament.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Dzień dniowi opowiada słowo,* a noc nocy podaje wiadomość.
- Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

 

Antyfona druga

Ps 19, 2, 3 i 4.
- Niech cię wysłucha Pan w dzień utrapienia,* niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego.
Refren: Zbaw nas, Wspomożycielu dobry, śpiewających Ci: alleluja.
- Niech ci ześle pomoc ze świątyni,* a z Syjonu niech cię broni.
- Niech ci da według serca twego* i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 20, 2, 3 i 4.
- Panie, z mocy Twojej weseli się król i zbawieniem Twoim wielce się raduje.
Troparion: Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* któryś rybaków uczynił mędrcami* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
- Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś.
- Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.
ŚPIEW NA WEJŚCIE
Ps 20, 14.
Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.
 TROPARION, ton 8.
Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
KONTAKION, ton 8.
Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 18, 5 i 2.    
Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
Apostoł: Dz 2,1-11.
 ALLELUJA
Ps 32, 2 i 13.  
Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust Jego wszystka moc ich.
Stych: Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.
Ewangelia: J 7,37-52 - 8,12.
W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Apostołowie, widząc zejście Wspomożyciela, zdumieli się:* jak pod postacią języków ognistych zjawił się Duch Święty.
Irmos: Witaj, Królowo,
chwalebna Matko Dziewico,
żaden bo łatwo obracający się słodko mówiący język
nie ma dostatecznej mocy krasomówczej godnie Cię wysławiać
i każdy umysł jest oszołomiony, gdy chce zrozumieć Twoje macierzyństwo.
Dlatego Cię jednogłośnie wysławiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 142, 10.
Duch Twój dobry prowadzi mię do ziemi prawej,* alleluja 3x.
 

ŹRÓDŁO: http://cyrylimetody.marianie.pl/cykl_ruch/dok3.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz