niedziela, 7 czerwca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 7.VI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy przeniesione z czwartku święto Uroczystego Pokłonu Świętym Tajemnicom Ciała i Krwi Pana, Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (teksty zmienne pod ogłoszeniami). Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej o 10.00.

2) Przypominamy, że 12-14 bm. odbędzie się pielgrzymka Kostomłoty-Pratulin i uroczystości ku czci Męczenników Podlaskich. Dokładny program na stronie:  http://kostomloty.com/node/269


3) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza zaprasza na "Lubelskie spotkania z ikoną":

IMG_0163 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością wschodnią, szczególnie tą związaną z ikoną, na cykl przedsięwzięć organizowanych przez Fundacje Kultury Duchowej Pogranicza – „Lubelskie spotkania z ikoną”.
13 czerwca 2015 w Lublinie o godz. 15.00 w Lubelskim Oddziale PANu (Pałac Czartoryskich, plac Litewski 2) odbędzie się Międzynarodowa konferencja „Duchowy wymiar ikony”. Wezmą w niej udział  ks. bp (nominat) Michał Janocha, prof. Roman Wasyłyk (Ukraina), Jarosław Giemza, Andrij Wynnyczok (Ukraina), Sofija Biłyk (Ukraina) oraz moderatorem będzie Roman Zilinko (Ukraina). 
14 czerwca zapraszamy na wernisaż międzynarodowej wystawy ikon w Cerkwi Narodzenia NMP przy al. Warszawskiej 82 – jest to dobra okazja do obcowania ze sztuką sakralną. Wernisaż poprzedzi uroczysta Liturgia o godz. 10.00. Podczas wystawy zobaczymy prace 32 artystów z Ukrainy, Polski i Białorusi.
W ramach Lubelskich spotkań z ikoną odbędą się również warsztaty ikonograficzne. Będzie to wspaniała szansa dla amatorów by stworzyć własną prawdziwą ikonę. Zajęcia poprowadzi Maja Podleśna – ikonografka, prowadząca zajęcia w Pracowni przy Parafii Greckokatolickiej.
Projekt: „Lubelskie spotkania z ikoną” jest współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin.

4) Dzieciom uczęszczającym na katechezę oraz ich Rodzicom przypominamy, że w dniu 20 bm. (sobota) odbędzie się uroczyste zakończenie roku katechetycznego. Zapraszamy do cerkwi na Nieszpory (18.00), po których udamy się wspólnie do Ogrodu Botanicznego UMCS na ognisku przy http://www.Cafebotanik.pl . Prosimy Rodziców o zgłaszanie udziału Swojego i dzieci na adres: ruthenus@kul.lublin.pl

5) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 181 zł. 62 gr. Suma ta, po strąceniu 1 zł. 62 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum.

6) Do skrzynki świeczkowej w ostatnich dniach zebrano łącznie 43 zł., wskutek czego stan kolekt czerwcowych (po doliczeniu kwoty przeniesionej z maja) wynosi obecnie 166 zł. 35 gr.


Antyfona pierwsza

Ps 22,2-5.
- Pan jest moim pasterzem i na niczym mi schodzić nie będzie,* na miejscu paszy, tam mnie postawił.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci,* nie będę się bał zła, albowiem Ty jesteś ze mną.
- Nagotowałeś przed oczyma mymi stół* naprzeciwko tych, którzy mnie trapią.

Antyfona druga

Ps 115,11-13.
- Wierzyłem, przetom mówił:* "A ja poniżony jestem bardzo!"
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, Który karmisz Swym Ciałem śpiewających Ci: alleluja.
- Cóż oddam Panu za wszystko,* co mi dobrze uczynił.
- Kielich zbawienia wezmę* i imienia Pańskiego będę wzywać.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps ?
- Przynieście ofiarę sprawiedliwości i nadzieję złóżcie w Panu.
Troparion, ton 7: Chleb nadprzyrodzony,* Który aniołowie i archaniołowie z bojaźnią pragną oglądać,* dziś na ołtarzu uroczyście jest czczony* i ludziom na pokarm podawany.* W Nim przebogatą miłość Twoją, Chryste Boże nasz, widzimy* i wyznajemy, że to Ty jesteś Bogiem w ciele ukrytym dla oczu pod osłoną chleba.* Daj nam łaskawie w Nim uczestniczyć,* byśmy stali się uczestnikami życia wiecznego.
- Płodami pszenicy, wina i oliwy wzbogacisz się.
- Bo nasyciłeś duszę nędzną i duszę łaknącą napełniłeś dobrami.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Tobie złożę ofiarę chwały i w będę wzywał Imienia Pańskiego.
TROPARION, ton 7.
Chleb nadprzyrodzony,* Który aniołowie i archaniołowie z bojaźnią pragną oglądać,* dziś na ołtarzu uroczyście jest czczony* i ludziom na pokarm podawany.* W Nim przebogatą miłość Twoją, Chryste Boże nasz, widzimy* i wyznajemy, że to Ty jesteś Bogiem w ciele ukrytym dla oczu pod osłoną chleba.* Daj nam łaskawie w Nim uczestniczyć,* byśmy stali się uczestnikami życia wiecznego.
KONTAKION, ton 4.
Oto Chrystus daje się na pokarm dla wszystkich!* Przyjdźcie, upadnijmy przed Chrystusem Bogiem w tym sakramencie ukrytym* i w pokorze wołajmy:* Panie, nie spal nas dotknięciem,* spal zaś grzechy i oczyść nasze dusze.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 80,17 i 1.
Nakarmił ich tłustością pszenicy* i nasycił ich miodem z opoki.
Stych: Sławcie radośnie Boga, pomocnika naszego, wykrzykujcie Bogu Jakubowemu
Apostoł: 1Kor 11,23-29.

ALLELUJA

Ps 144,15 i 16.
Oczy wszystkich nadzieję mają w Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm czasu słusznego.
Stych: Ty otwierasz rękę swoją i napełniasz wszystko, co żyje, błogosławieństwem.
Ewangelia: J 6,48-56.
W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Uwielbiaj, duszo moja, Chrystusa Boga naszego,* Który Ciało Swe oddał za zbawienie ludzi.
Irmos: Jesteś upragnieniem wszystkich,
wszystkich słodyczą, Słowo Boga,
Synu Dziewicy, Panie, Boże nad bogami,
Święty nad świętymi!
Dlatego Cię wszyscy wraz z Rodzicielką uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

J 6,57.
Pan powiedział: „Kto pożywa Moje Ciało, i pije Moją Krew,* we Mnie mieszka, a Ja w nim,* alleluja 3x.


ŹRÓDŁO:  http://cyrylimetody.marianie.pl/cykl_ruch/dok4.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz