poniedziałek, 18 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.V.2015

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:

21.V.2015 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Wniebowstąpienia Pańskiego (teksty zmienne patrz niżej)

24.V.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano w dniu dzisiejszym 306 zł. 31 gr. Z tej sumy 52 zł. przekazano p. J. Szwajcowskiemu tytułem refundacji zakupu paliwa do parafialnej kosiarki i kosy mechanicznej, zaś 30 zł., jak się później okazało, znalazło się w dzisiejszej tacy na skutek omyłki (pieniądze te były przeznaczone na Seminarium, na rzecz którego zbierana będzie taca w przyszłą niedzielę - 24 bm., wtedy też dodane do niej będzie owo 30 zł.), zatem bilans końcowy wynosi 224 zł. 31  gr. W ten sposób suma kolekt kwietniowo-majowych (po strąceniu wydatków) wzrosła do 1726 zł. 05 gr. Jednakże w poniedziałek 11 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono tytułem kolekt kwietniowo-majowych kwotę 2000 zł. (koszt przekazu 10 zł.). Zatem obecna suma "gotówkowa" wynosi minus 283 zł. 95 gr.  To, co pozostanie z ostatecznego bilansu maja, zostanie uwzględnione w rozliczeniu kolekt czerwcowych, in plus lub in minus, w zależności od stanu faktycznego.

3)  Zgodnie z pismem JE Arcybiskupa Przemysko-Warszawskiego z 8 bm. (l.dz. 371/V/15) przeprowadzona została w dniu dzisiejszym zbiórka pieniężna na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 (do osobnej skrzynki). Zebrano 181 zł. 35 gr. Kwota powyższa po strąceniu 1 zł. 35 gr. na koszty przekazu, zostanie jutro wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej.

4) Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszego Seminarium Duchownego.

5) Za dwa tygodnie, tj. w niedzielę 31 bm., przeprowadzona zostanie kolejna zbiórka pieniężna (osobna od tacy, tak jak dzisiejsza na ŚDM 2016). Tym razem beneficjentem będzie Fundusz Misyjny, przy czym 50 % zebranych pieniędzy przypadnie lokalnemu funduszowi Archidiecezji, zaś pozostałe 50 % - centralnemu Funduszowi Misyjnemu UKGK w Kijowie.

6) W najbliższym tygodniu rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu "Wielokulturowy Lublin", w którym bierze udział także nasza Parafia. Szczegóły programu na stronie WWW imprezy. 
CZWARTEK
            Od dziś w Liturgii nie ma osobliwości paschalnych.
            Zakończenie uroczystości Wniebowstąpienia ma miejsce w piątek przed Piećdziesiątnicą.

 
Antyfona pierwsza
Ps 46,2-4 i 6.
- Wszystkie narody klaskajcie rękami,* wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Albowiem Pan wysoki, straszny,* król wielki nad wszystką ziemią.
- Podbił ludy pod nas* i narody pod nogi nasze.

Antyfona druga

Ps 47,2-5.
- Wielki Pan i chwalebny bardzo* w mieście Boga naszego, na górze świętej Jego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, wstępujący w chwale, śpiewających Ci: alleluja.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna,* miasto króla wielkiego.
- Bóg w domach jego będzie poznany,* kiedy go obroni.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 48,2-5.
- Słuchajcie tego wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.
Troparion: Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
- Wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy: bogaty i ubogi.
- Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
TROPARION, ton 4.
Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
KONTAKION, ton 6.
Wykonałeś względem nas Boży plan zbawienia,* połączyłeś ziemię z niebem,* potem uniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz,* absolutnie się nie oddalając,* lecz pozostając nieodłączny* i wołając do kochających Cię: "Jam jest z Wami i nikt nie może wam szkodzić."
PROKIMEN, ton 7.
Ps 107,6 i 1.   
Podnieś się na niebiosa, Boże,* a po wszystkiej ziemi chwała Twoja.
Stych: Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał w chwale mojej.
Apostoł: Dz 1,1-12

ALLELUJA

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Ewangelia: Łk 24,36-53.

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Uwielbiaj, duszo moja,* Dawcę życia wstępującego z ziemi do nieba.
Irmos: Ciebie, która w sposób przechodzący ludzkie pojęcie i słowa,
stałaś się Matką Boga
i niewymownie w czasie zrodziłaś Ponadczasowego,
my, wierni, jednomyślnie uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu* i Pan przy głosie trąby, alleluja 3x.
W miejsce Widzieliśmy światłość śpiewa się troparion o Wniebowstąpieniu aż do Zakończenia.TROPARION niedzielny, o Wniebowstąpieniu i o Ojcach, ton 6.
TROPARION o OJCACH, ton 8.
Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz,* ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie* i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary.* Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.
 PROKIMEN, ton 8.
Dz 3, 26 i 27.  
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Dz 20,16-18. 28-36.
 ALLELUJA
Ps 49, 1 i 5.    
Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.
Stych: Zgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.
Ewangelia: J 17,1-13.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.
I drugi: Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.

ŹRÓDŁO: http://cyrylimetody.marianie.pl/cykl_ruch/dok3.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz