niedziela, 30 listopada 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.XI.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) We czwartek 4.XII.2014 przypada święto Wprowadzenia NMP do Świątyni. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma będzie sprawowana w cerkwi lubelskiej o 18.00.

2) W sobotę 6.XII.2014 w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Starym Pawłowie k. Janowa Podlaskiego o 12.00 celebrowana będzie Boska Liturgia w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Jak co roku, w sobotę po lub przed 6 grudnia (uroczystość św. Mikołaja wg. kalendarza gregoriańskiego), do Starego Pawłowa udaje się Ks. Proboszcz Parafii Unickiej w Kostomłotach wraz z grupą parafian, 
by sprawować Boską Liturgię w dawnej neounickiej cerkwi z okazji jej święta patronalnego. Organizowany jest wyjazd z Lublina - zgłoszenia pod adresem maciuk.roman@gmail.com. Wyjazd będzie okazją do poznania nowego, ciekawego miejsca oraz do spotkania integracyjnego z parafianami kostomłockimi i warszawskimi.

3) W niedzielę 7.XII.2014 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej o 10.00.

4) Po Liturgii w domu parafialnym pokaz filmu dokumentalnego nt. wyjścia UKGK z podziemia w 1989 r. Po filmie rozmowa ze świadkami wydarzeń.

5) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 146 zł. 98 gr.  Łączna suma kolekt listopadowych wyniosła zatem 1299 zł. 32 gr. Od kwoty powyższej odliczyć należy wydatki:

a) 150 zł. na 10 nowych liturgikonów, zawierających teksty Liturgii św. Jana i św. Bazylego, przywiezionych ze Lwowa przez ks. S. Stesenkę;

b) 75 zł. na świece stearynowe zakupione przez p. J. Szwajcowskiego;

c) 42 zł. 60 gr. na 2 świece woskowe (dla usługujących) i żarówkę do "wiecznej lampki", zakupione również przez p. Szwajcowskiego.

Po odliczeniu ww. wydatków pozostała kwota 1031 zł. 72 gr., która w tej właśnie wysokości zostanie w dniu jutrzejszym wpłacona na subkonto Rady Parafialnej (z uwagi na zmianę wysokości i sposobu naliczania opłaty pocztowej, będzie ona potrącana z kolekt miesiąca następnego).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz