niedziela, 16 listopada 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.XI.2014

Sława Isusu Chrystu!1) W piątek 21.XI.2014 przypada święto Synaksy św. Michała Archistratego i wszystkich Mocy Bezcielesnych. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej celebrowana będzie o 18.00. Zachęcamy do przyniesienia kartek z imionami zmarłych krewnych, przyjaciół i innych osób bliskich - za ich dusze będziemy się wspólnie modlić.2) 25 listopada (12 listopada wg. starego stylu) przypada uroczystość św. Jozafata, męczennika, arcybiskupa połockiego. Św. Jozafat jest drugorzędnym patronem cerkwi lubelskiej. Jego liturgiczne wspomnienie jest zwykle przenoszone na niedzielę poprzedzającą je lub po nim następującą. W br. będzie to niedziela najbliższa - 23.XI.2014.

Świętowanie rozpoczniemy w sobotę 22.XI.2014 Wielkimi Nieszporami z Litią, które celebrowane będą w cerkwi parafialnej o 18.00.

W niedzielę 23.XI.2014 zapraszamy - jak co tydzień - na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o godz. 10.00. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi o. archimandryta Sergiusz Gajek MIC, wizytator apostolski dla grekokatolików na Białorusi.3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 154 zł. 10 gr. Łączna kwota zbiórek listopadowych wyniosła zatem wg. stanu na dzień dzisiejszy 620 zł. 75 gr. Z tej sumy wydano jak dotąd 225 zł. gotówką:

a) 150 zł. przekazano ks. S. Stesence na zakup we Lwowie 10 egz. najnowszych liturgikonów wydawnictwa MISIONER, zawierających pełne teksty Liturgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego;

b) 75 zł. wypłacono p. Jerzemu Szwajcowskiemu jako refundację kosztów nabycia trzech paczek białych świec stearynowych po 30 szt. (razem - 90 świec). Świece tego typu używane są na tetrapodionie i ołtarzyku proskomidii.

Zatem z pieniędzy zebranych w trzy listopadowe niedziele do wpłacenia na subkonto Rady Parafialnej pozostało 395 zł. 75 gr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz