niedziela, 8 czerwca 2014

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 8.VI.2014

Podajemy za witryną WWW Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1) Ciohodni pisla druhoji Liturhiji Fundacja Różnorodności Społecznej zaproszuje na zustricz pro możływist´ nawczannia inozemciw na derżawnych i prywatnych wyszczych naukowych zakładach w Polszczi: umowy pryjniattia, stypendiji toszczo. Zustricz widbu­det´­sia o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju.

2) Zawtra druhyj deń Zełenych Swiat – praznyk Preswiatoji Trojci. Swiati Liturhiji budut´ o hod. 1000 ta 1800. Pisla Zełenych Swiat majemo prywiłej zahal­nyci – można spożywaty mjasni strawy w usi dni tyżnia.

3) U najbłyżczu subotu o hod. 1600 widbudut´sia zbory Parafijalnoji Rady. Prysutnist´ usich człeniw Rady obowjazkowa. Zauważennia czy postułaty można podawaty do człeniw Rady, zokrema do Holiw sekcij i człeniw Prezydiji (Jurij Rejt, Oksana Rola, Petro Martynyszyn, Andrij Szeptyćkyj, Jarosław Siroćkyj i in.).

4) Nabłyżajet´sia kineć nawczalnoho roku – dowhooczikuwanyj moment dla szkolariw, a takoż i studentiw, toż u nedilu 15 czerwnia o hod. o 1100 widsłużymo Swiatu Liturhiju na podiaku Bohowi za promynajuczyj nawczalnyj rik i pro błahosłowennia na kanikuły.

5)  U nedilu, 15 czerwnia, pisla druhoji Liturhiji widbudet´sia prezenta­cija antołohiji poeziji pryswiaczenoji pamjati Błażenniszoho Patriarcha Josyfa (Slipoho). Prezen­ta­ciju prowede dr. Ludmyła Bubłyk iz zaproszenymy hist´my.

6) Cijeji ż nedili, 15.06, o 14-tij hodyni na kładowyszczi Powązki (d. Wojskowy), w 10-tu ricznyciu smerti bude widsłużena Panachyda na mohyli pokijnoho Jaceka Kuronia, odnoho z czilnych dijacziw perszoji «Solidarnosti», ministra spraw socialnych w uriadi T. Mazowieckoho, wełykoho pryjatela Ukrajiny i ukrajinciw.

7)  Karitas Peremyszlśko-Warszawśkoji Archyjeparchiji prohołosyw zbirku hroszej na pomicz poterpiłym wid poweni na Bałkanach (Serbija, Bosnija i Hercehowyna). Dobrowilni pożertwy na ciu cil można bude składaty siohodni do skarbonky «Myłostynia».

8) U ryznyci można prydbaty trawnewyj nomer (5/2014) hazety Błahowist ta kompakt-dysku (CD) z zapysom riznych ukrajinśkych piseń – ce hołka na pomicz poterpiłym w naslidok «ukrajinśkoji rewoluciji».

9) Powidomlajemo, szczo bude takoż dodatkowyj tabir Sarepty w Komanczi11.08 - 22.08 – Himnazija; Weduczyj: o. Pawło Rohuń, o. Bohdan Kiszko

10) Człeny Parafijalnoji rady orhanizowujut´ spilno z lublinśkymy parafijanamy UHKC intehracijnu pojizdku do Lublina i Chołma, jaka widbudet´sia 19 czerwnia. Koszt pry kompłekti pasażyriw wynese bila 70 zł wid osoby. Zapysy w p. Oksany, teł.: 510 491 150.

11)  Siohodni wweczeri, pisla Liturhiji mołod´ zaproszuje na zustricz «pro wijnu ta widpowidalnist´ kożnoho (osobływo, żurnalistiw) u krytycznych sytuaci­iach. Howorytymemo pro ditej na wijni toszczo».

12) Jak podały ZMI, mynułoho czetwerha w awtoawariji na awtostradi bila Opola zahynuło 7 hromadian Ukrajiny, try ważko poraneni. Obijmimo jich ta jichni simji naszymy mołytwamy.

13) Namirennia Swiatych Liturhij:


900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji, Anastasiji, Witalija, Iwanny
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1000: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1800: za zdorowja i Bożu opiku dla Stefana, Sofiji i Anny
wiw. 700: za zdorowja: ……;
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ser. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: : za †Hannu Kusznir
czet.:700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:za zdorowja i Bożu opiku dla Nataliji, Mychajła, Luby, Myrona i wsiu rodynu
pjat. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ihora, Iwanky, Oresta, Ołeny ta Jarosława
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji, Justyny, rodyn Melnyk ta Wynnyk
1100: na podiaku za Nawczalnyj rik ta pro błahosłowennia na kanikuły dla szkolariw ta studentiw
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz