niedziela, 22 czerwca 2014

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 22.VI.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1.Witajemo o. Ihoria Harasyma CZSWW, naszoho nastojatela i Protoihumena z Dnem Anheła, jakyj wypadaje 18 czerwnia, ta bażajemo zdorowja, Bożoho błahosłowen­nia na błahi i mnohi lita.

2. Na doruczennia Archyjeparchialnoho Karitasu prowodymo zbirku hroszej na finansowu dopomohu poterpiłym u wijni z terorystamy i separatystamy w Łuhanśkij i Donećkij obłasti. Dobrowilni pożertwy na ciu cil można składaty do skarbonky «Myłosynia».

3.  Szczyro diakujemo p. Oksani Roli za orhanizuwannia intehracijnoji pojizdky do Lublina i Chołma. Siohodni, pisla perszoji Liturhiji, zaproszujemo usich do switłyci na perehlad switłyn z cijeji pojizdky.

4. W najbłyżczu seredu, 25 czerwnia, o hod. 1830 w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji pisni u wykonanni choru Dzwony Podołu z Kyjewa. Orhanizatorom koncertu je OUP. Pisla Liturhiji wchid bude za kwytkamy.

5. U najbłyżczu pjatnyciu, 27.06, zarady winczannia, Bożestwenna Liturhija z rozpocznet´sia piw hodyny skorisze, tobto o hod. 1700.

6. Fundacja Różnorodności Społecznej zaproszuje na kurs korystuwannia internetom, jakyj widbudet´sia w najbłyżczu nedilu, 29 czerwnia, o 14-tij hodyni w osidku fundaciji: ul. Wspólna 65, lokal 19. Czysło misć obmeżene. Zapysy za teł.: 22 400 09 12, abo eł. poszta: konsultacje@ffrs.org.pl

7. Cijeji ż nedili fond Nasz wybir orhanizowuje zustricz na temu: Osnowni probłemy pow\jazani z poruszenniam praw praciwnykiw, z jakymy zustriczajut´sia mihranty, jaka widbudet´sia u naszij switłyci pisla druhoji Liturhiji.

8. Siohodni wweczeri mołod´ zaproszuje na rozważalno-intehracijnu zustricz. Cia zustricz, szwydsze za wse, peredostannia u ciomu sezoni.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: Iryny, Lili, Tetiany, Chrystyny, Ludmyły, Bohdana, Iryny, Rusłana
1800: pro Boże błahosłowennia dla Ołeha

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za zdorowja Ihria Chołoda
1730: za zdorowja Hałyny, Illi, Tetiany
wiw. 700: za zdorowja: ……;
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
ser. 700: za zdorowja i opiku Bożu dla Chrystyny
1730: na podiaku za Kurta Łewina ta wsi joho kłopotannia pro prosławu Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho
czet.:700: za † Mychajła i duszi w czystyłyszczi
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Wałeriji, Iryny, Olhy
pjat. 700:
1700(!): pro Boże błahosłowennia dla Mahdałyny i Jarosława w deń winczannia
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730:
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny
1100: za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
* * * * *
Uweczeri 17.06.2014 w likarni Ńju-Jorka widijszow u wicznyj swit Kurt Łewin, syn lwiwśkoho rabyna. Kurt narodywsia 1925 r. w Lubaczewi. Zameszkaw z bat´kamy u Lwowi. Koły nacysty zastrełyły tata na oczach u Kurta, a joho starszyj brat zahy­nuw u hetto, win załyszywsia z mołodszym bratom Natanom i wony pryjszły u mytropo­łyczi pałaty do Andreja Szep­tyćkoho. Dwa roky perechowuwawsia u studytśkych monasty­riach pid opikoju błaż. Kły­mentija Szeptyćkoho. Jomu zrobyły metryku na imja Roman-Pawło Mytko, jaku win zberih. Koły nacysty widstupyły, wyjichaw u Pałestynu a widtak u SSZA. Dwoch syniw nazwaw na czest´ bratiw Szeptyćkych – Andrijem i Kłymentijem.
U roky nimećkoji okupaciji mytropołyt Andrej Szeptyćkyj wriatuwaw Kurta Łewina i joho mołodszoho brata, toż win use swoje żyttia pryswiatyw sprawi mytropołyta Andreja. Win ne wtomluwawsia powtoriuwaty, szczo mytropołyta Szeptyćkoho bude beatyfikowano, bo ce swiatyj czołowik. I wiryw, szczo sprawu prohołoszen­nia Szeptyćkoho błażennym bude zawerszeno, ałe ne doczekawsia… Dwiczi swidczyw u Watykani i same zawdiaky joho słowam u 1959 roci buło popowneno sprawu beatyfikaciji mytropołyta.
Joho staranniamy u muzeji żertw Hołokostu u Waszynhtoni buło stworeno okremyj widdił, pryswiaczenyj postati mytropołyta Szeptyćkoho.
Razom z inszymy jewrejamy z 1981 roku domahawsia wid memoriału żertwam Hołokostu «Jad Waszem» w Izrajili pryswojennia mytropołytowi zwannia «Prawednyka narodiw switu», jakym udostojenyj brat mytropołyta Kłymentij Szeptyćkyj. Odnak nahoło­szuwaw, szczo u ciomu pytanni dominuje ne sprawedływist´, a polityka. I joho duże oburiuwała powedinka tych, chto halmuwaw ce pytannia. Win ne jszow na kompromisy, koły sprawa stosuwałaś Andreja Szeptyćkoho.
Napysaw kilka knyżok – swidoctw pro bratiw Szeptyćkych. Polśkoju mowoju u 2006 roci wyjszła zworuszływa knyżka „Przeżyłem. Saga Świętego Jura”.
Na osnowi materialiw z: http://news.ugcc.org.ua/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz