niedziela, 1 czerwca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.VI.2014

Sława Isusu Chrystu! 1) Celebracje liturgiczne przyszłego tygodnia:


7.VI.2014 (sobota) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litią (wigilia święta Pięćdziesiątnicy)

8.VI.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Za 2 tygodnie, tj. w niedzielę 15 bm., odbędzie się w naszej Parafii otwarcie wystawy ikon autorstwa p. D. Mowczana ze Lwowa. W tymże dniu nasz Proboszcz ks. mitrat dr Stefan Batruch obchodzić będzie 51 urodziny. Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej podjętą na posiedzeniu w dniu 30 maja br. urządzony będzie w ramach wernisażu skromny poczęstunek na placu przycerkiewnym dla gości imprezy oraz grill dla parafian przy plebanii. Składki na ww. przedsięwzięcia oraz na prezent dla ks. proboszcza zbiera p. Katarzyna Darwaj-Dropko. Przewidziane wydatki wskazują na potrzebę zebrania po 50-100 zł. od rodziny. Wydatki te zostaną rozliczone wobec parafian.


3)  We czwartek 19 bm. przypada święto Uroczystego Oddania Pokłonu Najświętszym Misteriom Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, które zgodnie z decyzją synodu lwowskiego z 1891 r. przenoszone jest na następującą po nim niedzielę. Z uwagi na zbieżność daty Wielkiejnocy wg. obu kalendarzy dzień ten jest jednocześnie dniem wolnym od pracy, jako święto Bożego Ciała w Kościele łacińskim. Wierni parafii warszawskiej organizują w tym dniu wyjazd do Chełma i zapraszają nas do współuczestnictwa. Przewidziany program obejmuje Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w dawnej katedrze chełmskiej (lub ew. w cerkwi lubelskiej) oraz zwiedzanie Chełma (zespół katedralny, resztki palatium Króla Daniela na Górze Chełmskiej, cerkiew św. Mikołaja, Starówka, Chełmskie Podziemia Kredowe, po drodze wieża w Stołpiu). Jest to niewątpliwie okazja do bliższego poznania zabytków chełmskich, tak ściśle związanych z dziejami naszego Kościoła i Rusi-Ukrainy,  a jednocześnie i do bliższego zapoznania się z naszymi współwyznawcami z par. Warszawa-Śródmieście. Zachęcamy do udziału - chętni zgłaszać się mogą do p. Romana Maciuka.


4) Suma zebrana na tacę i do skrzynki świeczkowej wyniosła w dniu dzisiejszym 118 zł. 77 gr., co w połączeniu z sumą zebraną w święto Wniebowstąpienia (30 zł.) czyni łącznie 148 zł. 77 gr.  Kwota ta po potrąceniu 2 zł. 50 gr. (koszty przekazu) zostanie jutro wpłacona na konto Rady Parafialnej (146 zł. 27 gr.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz