niedziela, 6 kwietnia 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 6.IV.2014

OHOŁOSZENNIA

1. Za chwyłynu, pisla ohołoszeń, jednajuczyś z ciłoju naszoju Cerkwoju, prowedemo Akt poswiaty Ukrajiny pid Pokrow Presw. Bohorodyci. Wirni, pid prowodom choru, u wkazanych misciach wkluczajut´sia widpowidajuczy pryspiwom: Preswiata Bohorodyce, spasy nas.

2. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenomu temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», siohodni widbudut´sia w nas zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru – pisla Liturhiji o 9-tij ta o 18-tij hodyni, a w nedilu czerez tyżdeń, 13 kwitnia – pisla Liturhiji ob 11-tij hodyni. Misce zustriczej – switłycia pid cerkwoju.

3. Zawtra, 7 kwitnia, wypadaje swiato Błahowiszczennia Preswiatoji Bohorodyci. Cioho dnia w naszomu chrami Swiati Liturhiji budut´ o hod. 1000 ta 1800.

4. Najbłyżcza subota, ce Łazarewa subota – zhadujemo todi woskresinnia Łazaria, jake poperedyło uroczystyj wjizd Isusa Chrysta w Jerusałym, a widtak joho strasti.

5. Najbłyżcza nedila – Kwitna (Werbna). Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby). Można jiji prynesty iz soboju abo prydbaty w cerkwi za dobrowilnu pożertwu.

6. W ryznyci można prydbaty «Wełykodniu swiczku» hreko-katołyćkoho Karitasu w cini 15 zł. Dochid pryznaczenyj dla osib chworych, – ce jak dopomoha do zapłaty za recepty.

7. Można prydbaty takoż nowyj nomer (3/2014) Błahowista, knyżku 365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho, mołytownyky dla ditej ta inszi wydannia.

8. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu.

9. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

14-16 kwitnia – ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszeoswiaczenych Dariw
17 kwitnia – WEŁYKYJ CZETWER
hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy
18 kwitnia – WEŁYKA PJATNYCIA
hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci
1930 – Jerusałymśka utrenia
19 kwitnia – WEŁYKA SUBOTA
wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)
1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
– Swiaczennia Pasok (pisla Liturhiji)
20 kwitnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, Swiaczennia Pasok
1200 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
21 kwitnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 ta 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
22 kwitnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 ta 1800 – Swiata Liturhija

10.Wczora nasza parafija zbilszyłasia na odnoho człena – czerez swiatu tajnu chreszczennia, jaku pryjniała odnomisiaczna Ksenia. Szczyro witajemo jiji u naszij cerkow­nij spilnoti.

11.W seredu, 2 kwitnia, pres-służba Apostolśkoji Stołyci powidomyła m. in. szczo stworeno nowyj, Charkiwśkyj Ekzarchat UHKC, a joho perszym ekzarchom pry­znaczeno Ihumena wasylianśkoho monastyria w Kyjewi o. Wasyla Tuczapcia, CZSWW. Nahadajmo, szczo ce nasz, warszawśkyj wypusknyk. o.Wasyl buw odnym z per­szych p\jatioch bratiw wasylian, jaki na poczatku żowtnia 1991 roku, pisla zakinczennia nowicijatu w Krechowi, pryjichały na nawczannia do Warszawy. Studiji na Pap­śkomu Bohosłowśkomu Fakulteti trywały sim rokiw. Uweś toj czas br. Wa­syl pro­wiw tut, u wasylianśkomu monastyri pry wuł. Mjodowij 16. Dawsia piznaty jak seminaryst zawżdy usmichnenyj, skromnyj, hotowyj posłużyty druhomu.

12.Cymy dniamy wyjszow 3-j tom «Wasylianśkych istorycznych doslidżeń» – Katałoh kyryłycznych drukiw CHVI-CHVIII stolit´ biblioteky monastyria oo. Wasylian u Warszawi,jakyj wydało Wydawnyctwo «Wasyliada» Swiato-Pokrowśkoji prowinciji Czynu Swiatoho Wasylija Wełykoho u Polszczi. Cej tom, jakyj opraciuwaw czerneć naszoho monastyria – monach Roman Łepak, CZSWW, predstawlaje katałoh cerkownosłowjanśkych starodrukiw, jaki zberihajut´sia w archiwi monastyria. Win je ważływym wneskom u wywczen­nia jak wasylianśkych knyhozbireń tak i kyryłycznych starodrukiw zahałom. Spodi­wajemosia, szczo cej Katałoh bude korysnym dla naukowciw, jaki wywczajut´ istoriju wasylianśkoho Czynu i joho kulturno-mystećku ta oswitniu dijalnist´. Bilsze cikawych informacij pro knyżku na: www.bazylianie.pl

13.Namirennia Swiatych Liturhij:

900: – za † Wasyla Jaremczuka w 40-wyj deń
– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: za †† Mariju i Mychajła Siroćkych

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1000:– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
– za zdorowja i Bożu opiku dla Wiktoriji
1800: pro Boże błahosłowennia dla Hałyny, bratiw i otciw CZSWW, o. Stepana, Mariji, Wołodymyra z rodynoju, Nazara, Mychajła; Luby Iwanciw
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia i dobru praciu dla Nadiji
czet. 1800:
pjat. 1800: w namirenni kraszczoji doli Krymśkych Tatar
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned., 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta wsich z rodyny Pakosziw
1800: za zdorowja i Bożu opiku dla Ołeny z rodynoju i wsich z rodyn: Melnyk, Kohut, Samkijasz, Barkowych

ŹRÓDŁO: WWW.BAZYLIANIE.PL


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz