poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 27.IV.2014


 Podajemy za witryną OO. Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni pisla Swiatoji Liturhiji widbudet´sia myruwannia, pid czas jakoho budemo diłytysia wełykodnim chlibom – Artosom.

2. Uweczeri, o 17-tij hodyni widsłużymo tut, u chrami, Woskresnyj Parastas za usich naszych pomerłych. Łystoczky z jich imenamy można składaty u ryznyci. Pisla Parastasu – Bożestwenna Liturhija, jak u kożnu nedilu.

3. Temoju mołodiżnoji zustriczi siohodni wweczeri bude fotohrafija: «Na cij zustriczi pohoworymo pro Fotomystectwo, fotohrafiju suczasnu ta tradycijnu, pro tendenciji rozwytku fotomystectwa toszczo. Takoż proanalizujemo razom dekilka fotohrafij, szczo dopomoże staty kraszczym fotohrafom. Zustricz prowede Kateryna Radczenko – kurator, teoretyk fotomystectwa, fotohraf».

4. Nahadujemo, szczo krim katechyzaciji ditej i szkilnoji mołodi w ramkach «subotnioji szkoły» ta pry cerkwi, w naszij parafiji prowodiat´sia szcze nastupni zustriczi:
– katechyzacija starszoji mołodi pisla Liturhiji o 1100 u małomu pidwali,
– weczirni zustriczi mołodi pisla Liturhiji o 1800 u wełykomu pidwali,
– hrupa «Materi w mołytwi» – pisla Liturhiji o 1100 w katechetycznomu zali,
– «Biblijnyj krużok» w seredy pisla Liturhiji o 1730 w katechetycznomu zali,
– Dwiczi w roci, wesnoju i osinniu, prowodiat´sia zaniattia pered-podrużnioho kursu.

5. Cymy dniamy nadijszow nowyj nomer Błahowista (№ 4/2014). Można joho prydbaty ryznyci w nezminenij cini 3,50 zł.

6. Szczyro diakujemo usim, jaki potrudyłysia naperedodni Swiat koło pryhotuwannia łozy do poswiaczennia u Kwitnu nedilu, pryhotuwannia i prykraszennia Bożoho Hrobu na Wełyku Pjatnyciu, pidhotowky spiwiw na bohosłużinniach Strasnoho tyżnia, gruntownoho prybyrannia chramu toszczo. W jichniomu namirenni, a osobływo w nami­renni tych, jaki ciłyj rik dwiczi w tyżni prybyrajut´ cerkwu i pryłehli prymiszczennia służymo siohodni Służbu Bożu o hod. 1100. Szcze raz szczyro usim diakujemo.

7. Zokrema diakujemo Preoswiaszczennomu Władyci Wasyliju za uroczystyj prowid u bohosłużinniach Strasnoho tyżnia i Wełykodnia.

8. Siohodni w Rymi widbuwajet´sia kanonizacija dwoch pa piw: Iwana CHIII (1881-1958-1963) ta Iwana Pawła II (1920-1978-2005).

9. Bahato-chto pytajut´ parocha czy człeniw Parafijalnoji rady pro hreko-katołyćke duszpastyrstwo w rymo-katołyćkomu kostioli pry wuł. Domaniewskij na Mokotowi. Ce duszpastyrstwo pojawyłoś bez konsultaciji z naszoju parafijeju i my do nioho ne majemo nijakoji pryczetnosti. Znajemo, szczo zhodu na wedennia cioho duszpastyrstwa daw Preoswiaszczenniszyj Mytropołyt Iwan Martyniak, toż z dalszymy zapytanniamy treba zwertatysia do Mytropo­łyczoji Konsystoriji u Peremyszli.
Natomist´ ranisze, w łystopadi mynułoho roku, postało hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno (kapłycia pry wuł. Chyliczkowśkij 20e, hod. 1200), pro jake my powidomlały. Wono buło stworene z dumkoju pro ukrajin­śkych zarobitczan na piwdeń wid Warszawy, i, oskilky nam widomo, czymało zarobitczanam wono połehszyło uczast´ u nedilnych Liturhijach.

10. W nedilu, 11 trawnia uweczeri, pisla Liturhiji, w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji muzyky u wykonanni choru «Borysten» z Paryża. U prohrami twory Czesnokowa, Bortnianśkoho, Hnatyszyna ta in.

11. Wczora pizno wweczeri aktywisty zwernułysia do nas z prochanniam prohołosyty zbirku hroszej na potreby ukrajinśkoji armiji. Dobrowilni pożertwy na ciu cil można skłasty do skarbonky.

12. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich, chto prybyraje i prykraszuje nasz chram
1800: za duszi w czystyłyszczi

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730:za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za † Jarosława
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro Boże błahosłowennia dla Iryny i Mykołaja z nahody wesilla
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: za zdorowja i Bożu błahodat´ dla Jurija ta rodyn Melnykiw i Wyszynśkych; w namirenni Mariji
1100: pro Boże błahosłowennia dla rodyny Wusiw: Mychajła, Beaty, Zenona, Andrija, Mykołaja
1800: za duszi w czystyłyszczi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz