niedziela, 13 kwietnia 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 13.IV.2014Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni Kwitna (Werbna) nedila. Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby).

2. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenoho temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», siohodni pisla Liturhiji ob 11-tij hodyni widbudut´sia w nas ostanni parafijalni zbory – zustricz z usima parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru. Otże pisla cijeji Litur­hiji zaproszuju usich prysutnich do switłyci pid cerkwoju.

3. Zawtra rozpoczynajemo Wełykyj tyżdeń. U Wełyku Pjatnyciu obowjazuje strohyj pist – strymanist´ wid mjasa ta mołocznych straw, u Subotu – wid mjasnych straw. Za zwyczajem protiahom ciłoho Strasnoho tyżnia wirni strymujut´sia wid mjasnych straw, za te u Switłomu tyżni, pisla Woskresinnia, majemo prywiłej zahalnyci.

4. W ryznyci można prydbaty «Wełykodniu swiczku» hreko-katołyćkoho Karitasu w cini 15 zł. Dochid pryznaczenyj dla osib chworych, – ce jak dopomoha do zapłaty za recepty.

5. Można prydbaty takoż tretij nomer (3/2014) Błahowista; Katałoh kyryłycznych drukiw CHVI-CHVIII stolit´ biblioteky monastyria oo. Wasylian u Warszawi, w opraciuwanni naszoho br. Romana Łepaka CZSWW; knyżku 365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho, Swiate Pyśmo, mołytownyky ta inszi wydannia.

6. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu, do druhoji – pożertwy na dopomohu poterpiłym na Kyjiwśkomu Majdani. Powoli zakinczujet´sia jichnie likuwannia u Warszawi, dejaki wże powernułysia w Ukrajinu, toż ciu zbirku prowodytymemo do kincia cioho tyżnia, do Wełykoji suboty.

7. Pożertwy pry Płaszczanyci zbyrani u Wełyku Piatnyciu i Weł. Subotu pryznaczeni na dopomohu chrystyjanam w Jerusałymi, jaki opikujut´sia Swiatymy misciamy, w tomu j bazylikoju Hospodnioho Hrobu.

8. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

14-16 kwitnia – ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszeoswiaczenych Dariw

17 kwitnia – WEŁYKYJ CZETWER

hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho

1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy

18 kwitnia – WEŁYKA PJATNYCIA

hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci

1930 – Jerusałymśka utrenia

19 kwitnia – WEŁYKA SUBOTA

wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)

1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
– Swiaczennia Pasok (pisla Liturhiji)

20 kwitnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE

700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, Swiaczennia Pasok
1200(!) – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia

21 kwitnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK

1000 ta 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno

22 kwitnia – SWITŁYJ WIWTOROK

1000 ta 1800 – Swiata Liturhija

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja Hałyny
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta wsich z rodyny Pakosziw; Annu Parus
1800: – pro Boże błahosłowennia dla parafijan
– za zdorowja i Bożu opiku dla Ołeny z rodynoju i wsich z rodyn: Melnyk, Kohut, Samkijasz, Barkowych

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: pro Boże błahosłowennia dla Josyfa
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za poranenych fizyczno i psychiczno na Kyjiwśkomu Majdani
Wełykyj Czetwer
1000: w namirennia Emiliji
Wełyka Pjatnycia - - - - - - - - -
Wełyka Subota
1700: za † Iwana Pjetnoczko w 40-wyj deń
WOSKRESINNIA
700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan 1200: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz