niedziela, 26 stycznia 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 26.I.2014
 OHOŁOSZENNIA

1. Ne widbudet´sia parafijalna kutia. Zamist´ neji zaproszujemo do spilnoji mołytwy za Ukrajinu. U ciomu namirenni pisla druhoji Liturhiji widsłużymo w cerkwi Mołebeń do Chrysta Czołowikolubcia.

2. Orhanizatory widkłykały takoż noworicznu zabawu – Małanku, jaka mała buty w subotu czerez tyżdeń. Wsi hroszi uże zapłaczeni za kwytky budut´ powertatysia. Dla powernennia hroszej zwertajtesia do orhanizatoriw (Ania Kertyczak, teł.: 66 19 86 093).

3. U widpowid´ na zakłyk naszych Władyk (dyw. u wisnyku na 3-4 stor), u najbłyżczu nedilu, 2 lutoho, pisla Bożestwennych Liturhij, widbudut´sia zbirky pożertw na dopomohu postrażdałym demonstrantam u Kyjewi.

4. Można domowlatysia na widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. Dla cioho, można wykorystowuwaty dostupni zasoby komunikaciji (koordy­na­ty u wisnyku) abo domowlatysia u ryznyci. Widwidyny u najbłyżczomu tyżni: pon: Stegny, Sadyba; wiwt: Legionowo; czet: Choszczówka; pjat: Ursus; cub: Tarchomin. Widwidyny u Pruszkowi płanujut´sia za dwa tyżni – na subotu, 8 lutoho.

5. Prodowżujet´sia zbirka na dopomohu protestujuczym u Kyjewi; hroszi można wpłaczuwaty na bankiwśkyj rachunok Peremyśko-Warszawśkoho Karitasu: Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrz. Greckokatolickiego ul. Dąb­ro­w­­skiego 30, 14-300 Morąg, nr 10 1020 3613 0000 6402 0080 7032

6. U ryznyci można prydbaty rizdwianyj nomer hazety Błahowist, kompakt-dysky z koladkamy u wykonanni naszoho parafijalnoho choru, kałendari, mołytownyky toszczo.

7. Pryhadujemo takoż prochannia ne zajmaty misć u ławkach pryznaczenych dla osib pochyłych wikom.

8. Pryhadujemo takoż pro widnoszennia prynesenych kriseł na swoji miscia.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: - za † Myrona Kertyczaka
- pro Boże błahosłowennia i opiku dla Ukrajiny ta jiji narodu
1100: za † Mychajła i Ołenu Wachniukiw
1800: za † Mychajła, szczo zahynuw pid czas protystojań u Kyjewi, – w deń joho pochoronu

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: za † Teklu
1730: pro Boże błahosłowennia dla Nadiji
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730:
ser. 700:
1730: na podiaku Preswiatij Bohorodyci za wsi otrymani łasky wid Anny
czet. 700:
1730: za † Katerynu z Panachydoju
pjat. 700:
1730: za † z rodyny Kobelak: Iwana, Jewu,Hannu, Antonija i Anatolija
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Renatu
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: pro Boże błahosłowennia i opiku dla Iryny i Bohdana Boberśkych w 45-tu ricznyciu podrużnioho żyttia
1800: za † Renatu


ZAKŁYK WŁADYK UHKC U POLSZCZI DO MOŁYTWY ZA UKRAJINU TA JIJI NAROD

Sława Isusu Chrystu!

Dorohi Braty i Sestry!

Mynułyj tyżdeń buw duże trywożnym ta ważkym mabut´ dla kożnoho z nas. Na naszych oczach widbuwałyś w Kyjewi podiji, jaki weły do widkrytoji hromadianśkoji wijny ta do rozwału Ukrajiny, jak derżawy. Osobływo sereda, 22 sicznia, jaka powynna buty radisnym swiatom jednosti ta sobornosti dla wsich ukrajinciw, wid samoho ranku poczała trywożyty wistkamy pro prołyttia bratnioji krowi na wułyciach Kyjewa, na jakych wełaś widkryta wijna. Buły ludśki żertwy. Z medialnych powidomłeń my diznawałyś pro pjatero wbytych ta pro sotky, jak ne tysiaczi, poranenych. Pry kompjuternych ta tełewizijnych ekranach my mohły łysze bezporadno steżyty za podijamy, jaki widbuwałyś u Kyjewi ta w inszych mistach Ukrajiny, na jaki my, odnak, ne mały wpływu. Dowedenyj do kraju narod, jakyj wid dwoch misiaciw bezuspiszno probuwaw u myrnomu sprotywi dobytyś prawa żyty u prawowij i demokratycznij jewropejśkij Derżawi, u widczaji wdawsia do syłowych arhumentiw. U widpowid´ prołunały postriły, poczałyś poluwannia na ludej, znuszczannia, akty prynyżuwannia ludśkoji hidnosti ta połyłasia bratnia krow.
Siohodni my ne możemo wpewneno skazaty jak i koły zakinczyt´sia dla Ukrajiny cej ważkyj czas. Możemo, odnak, zwertatyś u mołytwi do Boha, szczob skoro zakinczyłaś bratowbywcza wijna, szczob wże nikoły bilsze w Ukrajini brat ne pidnosyw ruky na brata. W kożnij Bożestwennij Liturhiji my mołymoś: «Za Bohom bereżenyj narod nasz, za prawlinnia i za wse wijśko …». Siohodni ci słowa naszoji mołytwy powynni nabyraty osobływoho zmistu. My powynni mołytyś za władu, szczob wona zrozumiła powirenu jij Bohom i lud´my wełyku widpowidalnist´, za narod, za joho prawa i hidnist´. My powynni mołytyś za wijśko, jakoho obowjazkom je zachyszczaty narod ta stojaty na storożi joho bezpeky i myru, a ne wystupaty proty nioho i w nioho strilaty. My powynni mołytyś za nasz narod, szczob win maw prawo na wilne i hidne żyttia u wilnij ta demokratycznij Derżawi ta ne musiw wdawatysia do syłowych arhumentiw u zabezpeczenni nałeżnych sobi praw.
Dorohi u Chrysti Braty i Sestry!
Zakłykajemo wsich Was do postijnoji mołytwy za Ukrajinu ta za jiji narod. W naszych mołytwach prosim, szczob zbereżenymy buły jednist´ i nerozrywnist´ Ukrajiny, jak derżawy, ta jednist´ jiji narodu. Prosimo, szczob buły zbereżeni hromadianśki ta ludśki prawa wsich żyteliw Ukrajiny ta, szczob bilsze ne proływałaś w Ukrajini brat­nia krow.
Zwertajemoś iz zakłykom do naszoho duchowenstwa, szczob, doky w Ukrajini ne zakinczyt´sia czas napruhy, pid czas Bożestwennych Liturhij, u potrijnij jekteniji, dodawaty: «Szcze mołymoś za myr w Ukrajini, za skasuwannia worożneczi i nenawysti, za zbereżennia jednosti Derżawy ta praw i hidnosti narodu i za błahosłowennia dla Ukrajiny,Hospody, wysłuchaj i pomyłuj!»
Do wsich naszych wirnych zwertajemoś szcze z odnym prochanniam. Z Ukrajiny my otrymujemo rozpaczływi prochannia dopomohty materialno tym, jak w czasi zaworuszeń na wułyciach Kyjewa wtratyły swojich błyźkych, abo sami buły poraneni. Paradoksalno wid derżawy otrymujut´ pidtrymku rodyny poterpiłych milicioneriw, a postrażdali demonstranty ne majut´ żodnoji dopomohy, łysze wykłykajut´ jich do sudowoji widpowidalnosti. Prosymo, chto może, dopomohty potrebujuczym. Swoji pożertwy na dopomohu poterpiłym u Kyjewi bude można skłasty w naszych cerkwach u najbłyżczu nedilu 2 lutoho, pisla Bożestwennoji Liturhiji.

Błahosłowennia Hospodnie na Was!

Archijepyskop Iwan (Martyniak) – Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
Władyka Wołodymyr (Juszczak) – Jepyskop Wrocławśko-Gdanśkyj
Władyka Jewhen (Popowycz) – Jepyskop-pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji
Peremyszl – Wrocław, dnia 24 sicznia 2014 r.

dżereło: www.cerkiew.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz