niedziela, 2 lutego 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 2.II.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. U widpowid´ na zakłyk naszych Władyk, siohodni widbuwajet´sia zbirka pożertw na dopomohu postrażdałym demonstrantam u Kyjewi. Hroszi można wpłaczuwaty takoż na bankiwśkyj rachunok Peremyszlśko-Warszawśkoho Karitasu: Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrz. Greckokatolickiego ul. Dąb­ro­w­­skiego 30, 14-300 Morąg, nr 10 1020 3613 0000 6402 0080 7032, tytuł przelewu: Majdan.

2. Pryhadujemo, szczo kożnoji seredy u naszomu chrami pisla weczirnioji Służby Bożoji o 17:30, służymo Mołebeń za Ukrajinu.

3. Można domowlatysia na widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. Dla cioho, można wykorystowuwaty dostupni zasoby komunikaciji (koordy­na­ty u wisnyku) abo domowlatysia u ryznyci. Widwidyny u najbłyżczomu tyżni: pon: Ochota; wiwt: Górny Mokotów; ser: Wawer, Praga Południe; cub: Pruszków i okołyci.

4. Pryhadujemo prochannia ne zajmaty misć u ławkach pryznaczenych dla osib pochyłych wikom, a takoż pro te, szczo koły wchodymo do chramu, wykluczajemo mobilni tełefony. U chrami ne pyszemo sms-ok, ani ne prowodymo nijakych rozmow, w ciomu czysli takoż rozmow po tełefonu. W Jewanheliju czytajemo pro chram: «Mij dim – domom mołytwy» (Łk 19,46), ne czynimo z warszawśkoho chramu peczery rozbijnykiw.

5. Pryhadujemo takoż pro widnoszennia prynesenych kriseł na swoji miscia.

6. Miżnarodna Orhanizacija w sprawach Mihraciji zaproszuje naszych trudowych mihrantiw na zustricz, jaka widbudet´sia siohodni o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju.

7. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za zdorowja Dmytra, Ihoria, Wasyla, Pawła, Wasyłyny, Olhy, Liliji…
1100: – pro Boże błahosłowennia i opiku dla Iryny i Bohdana Boberśkych w 45-tu ricznyciu podrużnioho żyttia;
– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za † Renatu

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700:
1730: za † Renatu
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Dariju Kozak w 1-szu ricznyciu smerti
ser. 700: za †† za spyskom
1730: za † Renatu; – MOŁEBEŃ za Ukrajinu
czet. 700: za † Renatu
1730: za † Ołeha, Wasyla, Wasyla,…, za żertwy Majdanu… z Panachydoju
pjat. 700: pro Boże błahosłowennia dla br. Hryhorija CZSWW
1730: za † Ludmyłu Cieszkowśku w 2-hu ricznyciu smerti
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za †† z rodyny Pacan; – za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ołeny
1100: za † Iwana Wojtowycza
1800: za † Renatu

Dodatok do zwernennia hreko-katołyćkoho jepyskopatu Ukrajiny:

Praktyczni duszpastyrśki wkaziwky pro spilnu mołytwu ta pist za Ukrajinu
- doruczajemo prodowżuwaty u chramach, monastyriach ta seminarijach bezpererwnu ciło­­dobo­wu mołytwu, widpowidno do poriadku, wyznaczenoho otciamy-parochamy ta nastojatelamy; - zakłykajemo usich naszych wirnych ta ludej dobroji woli, kożnoho dnia o 21.00 hod. jednatysia u spilnij mołytwi za Ukrajinu; - zaochoczujemo wirnych takoż do prywatnych mołytow za Ukrajinu; - ohołoszujemo bezpererwnyj strohyj pist w naszych Jeparchijach ta Ekzarchatach za takym poriadkom: • Ponediłok – Kyjiwśka archyjeparchija, Donećko-Charkiwśkyj Ekzarchat, Odeśko-Krymśkyj Ekzarchat; • Wiwtorok – Lwiwśka archyjeparchija, Stryjśka jeparchija; • Sereda – Iwano-Frankiwśka archyjeparchija, Kołomyjśko-Czerniwećka jeparchija; • Czetwer – Ternopilśka archyjeparchija, Buczaćka Jeparchija, Sambirśko-Drohobyćka jeparchija; • Pjatnycia – Sokalśko-Żowkiwśka jeparchija, Łućkyj Ekzarchat, Mukacziwśka jeparchija; - doruczajemo pisla kożnoji Bożestwennij Liturhiji promowlaty nyżcze podanu Mołytwu mytropołyta Andreja Szeptyćkoho za kraszczu dolu ukrajinśkoho narodu.

Mołytwa za kraszczu dolu ukrajinśkoho narodu

Wsemohutnij, bezsmertnyj Boże, Otcze Hospoda naszoho Isusa Chrysta! Ty strasznyj u Twojemu hniwi, ałe bezkoneczno dobryj u Twojemu myłoserdi! Ty zsyłajesz na nasz hrisznyj ludśkyj rid tiażki dopusty i tiażki terpinnia.
Ty j na nasz narod zisław taki terpinnia, szczo jich ne znały naszi bat´ky. My musymo hirko trudytysia, szczob zdobuty sobi nasuszcznyj chlib. Wirymo i nadijemosia, szczo tiażki ti dopusty zisław Ty na ludśkyj rid jak doswid, a ne jak karu. Hrisznych twojich syniw Ty ne widtruczujesz, ne widwertajesz twoho preswiatoho obłyczczia wid jich doli, bo ne choczesz smerti hrisznyka, a joho nawernennia ta spasennia.
Tomu nadijemosia, szczo wsi terpinnia, szczo jich dowodyt´sia nam u żytti znosyty z myłoserdnoji Twojeji woli, dopuszczeni dla naszoho dobra. My wirymo j nadijemosia, szczo pokajanniam, szczyroju mołytwoju i szczyrym pryjmanniam Najswiatiszych Tajinstw zmożemo zasłużyty sobi na te, szczo skorotysz czas doswidu i terpiń, szczo myłoserdnym okom spohlanesz na twojich ditej, szczo dasy jim wytrywaty z błahodattiu u złydniach teperisznioho żyttia i wsemohutnioju Twojeju wołeju położysz kraj naszym terpinniam.
Dorohocinnoju krowju twoho Syna bażajemo nadołużyty Tobi za wsi hrichy naszych bat´kiw i bratiw. Czerez ruky naszych swiaszczenykiw żertwujemo Tobi bezkrownu żertwu preswiatoji Jewcharystiji, szczo je powtorenniam i widnowłenniam chresnoji żertwy Twoho Syna i Boha, Spasytela naszoho Isusa Chrysta.
Pryjmy ciu żertwu nadołużennia za wsi hrichy ludej, pryjmy naszi błahalni prochannia pro myłoserdia i twoju swiatu błahodat´.
Umyłoserdysia nad usima tymy, szczo terplat´. Daruj jim łasku terpeływo znosyty hirku dolu i czerez terpeływist´ zasłużyty na pilhu w terpinniach i peremohu w ciomu smertnomu żytti ta na błażenstwo wicznosti. Amiń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz