niedziela, 19 stycznia 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 19.I.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni, krim nedili, swiato Bohojawłennia Hospoda Naszoho Isusa Chrysta. Poriadok Służb Bożych – jak u kożnu nedilu; Jordanśke oswiaczennia wody widbudet´sia pisla Liturhiji o hod. 900.

2. Ne widbudet´sia zustricz Władyk z deputatamy polśkoho Sejmu płanowana na 22 sicznia. Cioho ż dnia o 1730 Sł. Boża z Mołebnem pro Bożu opiku dla Ukrajiny.

 3. W czetwer, 23 sicznia, zaproszujut´ nas na ekumeniczne bohosłużinnia za jednist´ chrystyjan, jake widbudet´sia w kosteli orionistiw na ul. Lindleya 12 o 19-tij hodyni.

4. W najbłyżczu nedilu, 26.01, zaproszujemo usich na parafijalnu kutiu u naszomu pidwali pisla druhoji Liturhiji.

5. Zawtra, 20.01, o hod. 1240 na TVP 1, widbudet´sia retranslacija bohosłużinnia Bohojawłennia Hospodnioho z Peremyszla z uroczystym Wodoswiattiam nad Sianom.

6. Można domowlatysia na widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. Dla cioho, można wykorystowuwaty dostupni zasoby komunikaciji (koordy­na­ty u wisnyku) abo domowlatysia u ryznyci. Widwidyny u najbłyżczomu tyżni: pon: Wola, Bemowo; wiwt: Śródmieście; czet: ekumeniczne bohosłużinnia; pjat: Wesoła, Otwock; cub: Targówek.

7. U ryznyci można prydbaty rizdwianyj nomer hazety Błahowist, kompakt-dysky z koladkamy u wykonanni naszoho parafijalnoho choru, kałendari, mołytownyky toszczo.

8. Zajawa Władyk UHKC w Polszczi u zwjazku z pohrozamy Ministerstwa Kultury Ukrajiny na adresu UHKC w Ukrajini na ostannij storinci naszoho Wisnyka.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Annu i Stepana Melnyk
1100: za † Adama Kupycza
1800: za †† Sofiju Jaselśku, Mychajła, Jurija, Mariju, Bohdana

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1730: za zdorowja o. Iwana, Iwanny, Wasyłyny-Iwanny, Swiatosława-Iwana…
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Zinowija
ser. 700: za † Zinowija
1730: pro Bożu opiku i zachyst dla Ukrajiny z Mołebnem
czet. 700: pro Boże błahosłowennia dla Anny w 9-tyj deń narodżennia
1730: za † Zinowija
pjat. 700: za † Zinowija
1730: za † Lubomyru Pjetnoczko
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Zinowija
ned. 900: za † Myrona Kertyczaka
1100: za † Mychajła i Ołenu Wachniukiw
1800: za † Zinowija


Zajawa solidarnosti jepyskopiw Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji UHKC u Polszczi z Błażenniszym Swiatosławom

Z wełykym zdywuwanniam ta nedowiroju my pryjniały opryludnenu siohodni wistku, szczo orhany derżawnoji włady Ukrajiny pohrożujut´ Ukrajinśkij Hreko-katołyćkij Cerkwi powtorenniam scenariju z 1946 r., koły to riszenniam todisz­nioji komunistycznoji włady nasylno zlikwidowano Hreko-katołyćku Cerkwu. My ne prypuskały, szczo pisla ponad dwadciaty rokiw Nezałeżnosti Ukrajiny ta pisla 25-ty rokiw wid wychodu UHKC z pidpilla, może komuś pryjty na dumku siahaty po dawno skompromitowani zasoby, jakych metoju może buty prypynennia dijalnosti widpowidnych relihijnych orhanizacij UHKC ta jaki nizaszczo majut´ ludynu ta jiji prawa, hołowno prawo na relihijnu swobodu.
Jak jepyskopy Ukrajinśkoji Hreko-katołyćkoji Cerkwy u Polszczi, jaka je żywoju czastkoju Ukrajinśkoji Hreko-katołyćkoji Cerkwy u ciłomu switi, wysłowlujemo słowa solidarnosti z Hławoju UHKC Błażenniszym Swiatosławom ta wsima włady­kamy, swiaszczenykamy, monaszestwom i wirnymy naszoji Cerkwy w Ukrajini. Pidtrymu­iemo stwerdżennia Błażenniszoho Swiatosława, szczo chocza Cerkwa ne je uczasnykom politycznych procesiw, ałe wona ne może stojaty ostoroń, koły jiji wirni prosiat´ pro duchownu opiku. Razom z Hławoju i Bat´kom naszoji Cerkwy uważajemo takoż, szczo Cerkwa nadali zberihaje za soboju prawo dawaty ocinku sytuaciji w krajini, jakszczo poruszujut´sia prawa ludyny ta pryncypy suspilnoji morali, szczo wypływajut´ z Bożoho zakonu ta widobrażeni w socialnomu wczenni Cerkwy. Oczikujemo, szczo ti, jakym siohodni ukrajinśkyj narod doruczyw widpowidalnist´ za Ukrajinu, ostatocz­no zrozumijut´, szczo jedynym szlachom rozwjazannia suspilno-politycznoji kryzy w Ukrajini je czesnyj i widkrytyj diałoh usich storin, wychidnoju toczkoju jakoho je hotownist´ włady słuchaty swij narod. Ne dopuskajemo dumky, szczo u wilnij Ukrajini może powtorytyś żachływyj ta zasudżenyj istorijeju czas peresliduwannia Cerkow ta wirujuczych ludej.
Zakłykajemo wirnych UHKC u Polszczi do mołytwy za dar mudrosti dla tych, jaki siohodni pokłykani w Ukrajini służyty narodowi ta zabezpeczuwaty joho konstytu­cijni prawa, szczob wony zrozumiły swoju widpowidalnist´ pered Bohom i narodom. Prosymo pro mołytwu w namirenni myrnoho rozwjazannia naboliłych siohodni w Ukrajini probłem, szczob poszanowanymy buły: wilnyj wybir ukrajinśkoho narodu ta hidnist´ kożnoji ludyny. Zanosimo takoż Hospodewi naszi mołytwy w namirenni UHKC ta inszych Cerkow, szczob u wilnij Ukrajini nikoły wże ne powtoryłyś temni czasy peresliduwannia Cerkwy ta wirujuczoho narodu.
Peremyszl – Wrocław, dnia 13 sicznia 2014 r.
http://www.cerkiew.org/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz