poniedziałek, 28 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 27.X.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. Mynułoji nedili naszi rachiwnyky narachuwały 626 osib prysutnich w cer­kwi na Liturhijach, z jakych 173 (27,6%) prystupyły do Sw. Pryczastia. Najbilsze wirnych buło na Liturhiji w 11-tij hodyni – majże 270, najmensze uweczeri – 120. U poriwnianni do mynułoho roku czysło prysutnich zmenszyłosia na 140 osib, ałe na majże 20 zbilszyłosia czysło tych, szczo prystupyły do Swiatoho Pryczastia (mynułoho roku 150 osib – 19,5%). Usim rachiwnykam szczyro diakujemo.

 2. Siohodni, 27 żowtnia 2013 roku, w naslidok domowłenosti naszoho Mytropołyta, Preoswiaszczenniszoho Archijepyskopa Iwana Martyniaka ta Mytropołyta Warszawśkoho Rymo-Katołyćkoji cerkwy, Kard. Kazimieża Nycza, widkrywajet´sia nowe hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno. Joho duszpastyrem bude o. Myrosław Turkot, swiaszczenyk Mukacziwśkoji jeparchiji HKC na Zakarpatti, jakyj prożywaje u Warszawi. Służby Bożi budut´ służytysia kożnoji nedili o hod. 12:00 w kapłyci katołyćkoji himnaziji, jaka maje swij budynok w miśkomu parku w centri mista (w kuti wułyć Chyliczkowśkoji i Zgoda). Adresa: Piaseczno, Park Miejski (ul. Chyliczkowska 20e), kaplica w Katolickim Gimnazjum im. Hr. C. Plater-Zyberkówny.

3. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, Swiate Pyśmo, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo. Je takoż szcze kilka prymirnykiw Szematyzmu ciłoji naszoji Mytropoliji w Polszczi, jakoho nam zabrakło w czerwni cioho roku.

 4. W czetwer, 31 żowtnia, zhadujemo pamjat´ sw. Apostoła i Jewanhełysta Łuky – pokrowytela Keriwnyka naszoho parafijalnoho choru. Nechaj Hospod´ błahosłowyt´ joho na dalsze służinnia w naszij cerkwi, kripyt´ zdorowjam ta usilakymy potribnymy łaskamy na mnohi i błahi lita!

 5. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Nazara, Olhy, Nazara i Iryny
1800: za zdorowja Ołeha, Danyła, Rostysława, Liliji-Mariji, Mariji, Natali, Karoliny, chworoji Mariji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: za zdorowja, Boże błahosłowennia i opiku dla Liliji
1730: podiaczna Preswiatij Bohorodyci za wsi otrymani łasky wid Anny
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: podiaczna Preswiatij Trojci za wsi otrymani łasky wid Anny
ser. 700:
1730: za †† Annu, Hryhorija, Jurija, Petra, Mariju, Illu, Lubu, Katerynu, Petra, Oresta, Myrona, Kseniju,Irynu, Jewstachija i wsich †† z rodyny
czet. 700:
1730: za † Mariju Demko w 5-tu ricznyciu
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja, Boże błahosłowennia i proszczennia hrichiw dla Mykołaja, Mariji, Romana, Wiktoriji, Dymytrija, Olhy, Nazarija, Andrija, Chrystyny, Mariji i wsich z rodyny
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iryny, Ołeha, Juliji, Nadiji, Oli, Chrystyny; Mariji, Serhija, Iwana, Adama
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz