niedziela, 3 listopada 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 3.XI.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1. U najbłyżczu pjatnyciu, 8 łystopada, wypadaje swiato sw. Wełykomuczenyka Dymytrija, myrotoczcia. Sw. Liturhiji w naszomu chrami budut´ o hod. 1000 ta 1800.

2. U najbłyżczu nedilu, 10 łystopada, na doruczennia Karitasu naszoji Archyjeparchiji, budemo zbyraty pożertwy, pryznaczeni na stypendiji dla uczniw z ubohych simej. Takych ditej sered hreko-katołykiw, jak na Łemkiwszczyni i Nadsianni, tak i na Warmiji i Mazurach je czymało. Toż budemo wdiaczni za kożnu złotkiwku żertwuwanu na dopomohu dla nych.

3. Na perszij Służbi Bożij w Pjaseczni buło bila 25-30 osib, takoż simji z małymy dit´my. Kapłyczka jak raz na take czysło wirnych – bila trydciaty sydiaczych misć. Korotkyj opys wy możete znajty na naszij web-storinci za adresoju: http://www.bazylianie.pl . Na storinci www.bazylianie.pl u zakładci Parafiji można znajty takoż teksty z naszoho parafijalnoho wisnyka na kożnu nedilu z parafijal­nymy ohołoszenniamy.

 4. Krim katechez dla ditej i mołodi, pro jaki my postijno powidomlały, w naszij parafiji prowodiat´sia takoż katechezy dla dorosłych – u kożnu nedilu pisla druhoji Liturhiji w katechetycznomu zali bila spowidalnyć.

5. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo. Nowa ricz ce dysk CD z zapysom czastyn liturhiji u wykonanni widnowłenoho mołodiżnoho choru 1000-littia. Cej chor hurtujet´sia pry hreko-katołyćkij parafiji Rizdwa Materi Bożoji u Biłomu Bori. Je takoż szcze kilka prymirnykiw Szematyzmu ciłoji naszoji Mytropoliji w Polszczi.

6. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iryny, Ołeha, Juliji, Nadiji, Oli, Chrystyny; Mariji, Serhija, Iwana, Adama; Mariju, Iwana, Olhu, Jarosławu i jich simji; Bohdana, Hannu i wsich ridnych
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Wałentyna, Hałyny, Wiktora i Rusłany

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon., 700: za †† Jurija i wsich z rodyny
1730: za † Mariju – z Panachydoju
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: pro Boże błahosłowennia dla Dmytra Jaremczuka w deń narodżennia
ser. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Switłany i jiji rodyny
1730: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Iwana, Mykołaja, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodiw i za duszi w czystyłyszczi – z Panachydoju
czet. 700: za †† Mychajła, Hryhorija, Hannu, Mariju, Iwana
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Sofiji Czerwinśkoji i jiji rodyny
pjat. 1000:
1800:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za †† Bohdana i Dmytra Doskocz i Andrija Fedak
1100: za † Mariju Gamrat u 8-mu ricznyciu smerti
1800:


«Wona żyła dla Boha i dla nas».

Ci słowa najczastisze zwuczały 28 żowtnia 2013 roku pid czas uroczystoho nadannia imeni s. Mariji Matijczuk kilciu w misti Goleniowi u piwniczno-zachidnij Polszczi (nepodalik Szczecyna). Jdet´sia pro ukrajinku, sestru hreko-katołyćkoho zhromadżennia Sester Służebnyć Neporocznoji Diwy Mariji.
S. Marija Dymytrija Matijczuk, SNDM, narodyłasia 17.12.1917 r. w Bilcze-Zołotomu, Borszcziwśkoho rajonu, Ternopilśkoji obłasti. 17.03.1943 roku wstupyła na nowiciat sester służebnyć u Krystynopoli (siohodni: Czerwonohrad). Pisla rozbombłennia krystynopilśkoho monastyria s. Dymytrija z inszymy sestramy perejichały do m. Chołm, de praciuwała w likarni. Koły w 1949 roci komunistyczna włada nasylno wyhnała sester z likarni, wona opynyłasia w Goleniowi, de prożyła wse swoje żyttia, jake pryswiatyła służinniu bidnym, chworym, potrebujuczym, nezałeżno wid wirospowidannia, nacionalnosti czy jakych-nebud´ inszych kryterijiw. Likuwała rizni chworoby, doruczajuczy sperszu chworoho Bohowi, bo – jak howoryła – to Boh likuje czerez jiji ruky. Nawczyłasia likuwaty trawamy, jaki sama zbyrała i pryhotowlała. Służyła litom i zymoju, w deń i w noczi, pid czas speky czy sered zływnoho doszczu – zawżdy buła hotowa ity, szczob posłużyty u ludśkij bidi, strażdanni.
Pomerła 11.12.2003 roku w Goleniowi i tam pochoronena, a na pochoron zijszłyś żyteli ne tilky mista, ałe j okołyć.
Ce sprawdi monachynia wełykoho sercia, jaka wse swoje zriłe żyttia pryswiatyła Bohowi i służinniu ludiam. Znakom wełykoji poszany, jakoju wtiszałasia sered żyteliw mista je te, szczo w 2003 roci Miśka Rada nadała jij zwannia «Zasłużony Mieszkaniec Gminy Golenów», a łokalna hazeta ranisze pryswojiła jiji tytuł «Goleniowianin Roku». W czerwni 2013 roku, Miśka Rada wyriszyła uwicznyty jiji pamjat´, nadajuczy dorożnomu kilciu nepodalik monastyria, w jakomu prożywała, nazwu – Rondo s. Marii Matijczuk.
Pid czas uroczystosti 28 żowtnia 2013 roku, Archijerejśku Liturhiju widsłużyw Władyka Wołodymyr (Juszczak) CZSWW, Jepyskop Wrocławśko-Hdanśkyj u spiwsłużinni hreko- i rymo-katołyćkych swiaszczenykiw.
Prysutnia na swiati Heneralna Nastojatelka sester służebnyć z Rymu skazała m. in.: Widdana pracia s. Mariji, jiji wirna służba Bohowi i ludiam, spryczynyły, szczo wy docinyły jiji dijalnist´. Mohły wy nazwaty ce kilce imenem jakojiś zirky kino czy estrady, odnak wy woliły daty jomu imja Hospodnioji słuhyni. Cym sposobom wy pokazały, szczo dobro, jake wona nesła, maje znaczennia dla was i je zaochotoju, szczob i inszi buły zdatni żertwuwaty sebe dla druhych.
A mer mista, widkrywajuczy tabłyciu z jiji imenem zwernuwsia do prysutnich iz słowamy: Obraz suczasnoho switu czasto widbyraje nam nadiju, szczo sered nas żywe szcze dobro. Dobro szczodenne, tyche, jake ne szukaje pochwały, jake widdaje sebe druhym. I koły ludyna wtraczaje i ciu nadiju,todi pojawlajut´sia taki ludy, jak s. Marija… I todi nadija powertajet´sia, bo taki ludy je nemow łysty wid Hospoda Boha, jakyj zapewniaje nas, szczo ce dobro buło z namy i żytyme z namy nazawżdy.
Za materiałamy Prowinciji Sester Służebnyć w Polszczi 
ta za web-storinkoju m. Goleniuw:

 http://www.goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/3774-ona-%C5%BCy%C5%82a-dla-boga-i-dla-nas

Tam takoż fotohrafiji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz